HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10034
ime L., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10034)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1977.
diplomirao1978.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1978

Izvanredni članovi

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Marijana i Ane r. Todorić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je strojarski tehničar, a majka domaćica. Osnovnu je Školu polazio u Otoku i završio je 1968., a Gimnaziju "M. A. Reljković" u Vinkovcima. Ispit zrelosti položio je 1972. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1978. godine.
 Nakon diplomiranja prvo radno mjesto dobiva 26.9.1978. u Šumariji Spačva. Slijedi promaknuće na mjesto inženjera operative, pa referenta za iskorišćivanje šuma i konačno upravitelja Šumarije Spačva. Reorganizacijom Šumarstva uslijedilo je mjesto direktora OOUR-a za iskorišćivanje šuma Vrbanja (1985.-1990. ). Osnivanjem JP "Hrvatske šume" UŠ Vinkovci, postavljen je za stručnog suradnika za iskorišćivanje šuma u Odjelu za proizvodnju. Na toj dužnosti ostaje do listopada 1995., kad je premješten na isto mjesto u Službi za proizvodnju Direkcije HŠ u Zagrebu. Zbog potreba u matičnoj organizaciji 21.11.1996., nakon nešto vise od godine dana, vraća se u svoje Vinkovce, preuzevši dužnost pomoćnika upravitelja Uprave za plan, proizvodnju i komercijalne poslove te rukovoditelja Odjela za proizvodnju UŠ Vinkovci, na kojem se mjestu nalazio i u vrijeme pisanja ovoga životopisa (1997. ).
 Dipl. ing. Stjepan Lončar, aktivan je i na planu lovstva, nastojeći da nekad čuvenim lovištima "Kunjevci" i "Spačva" vrati stari sjaj. Prisno surađujući sa Šumarskim fakultetom u Zagrebu, bio je član tima za ispitivanje dvostruke bijeli hrasta lužnjaka, čiji su rezultati iznijeti 1996. prigodom 150. obljetnice organiziranoga šumarstva u Hrvatskoj.
 Uz druga priznanja i nagrade nosilac je Spomenice Domovinskog rata 1991.-1992.
 Član je HŠD. Živi u Vinkovcima.

1Dvostruka bijel hrasta lužnjaka, (sa Krpan, A., Rauš, Đ. i Segedi, N. ). Zbornik radova 2 "Zaštita šuma i pridobivanje drva", Šum. fakultet Zagreb i Šum. institut Jastrebarsko, Zagreb 1996., s. 323- 333.

 *** ŠL 1-2/95., s. 58.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM