HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10038
ime L., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10038)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1924.
diplomirao22. 10. 1934.
djelovao Požega

 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odsjeku škol. g. 1923.-24., a diplomirao tek 22.10.1934.
 Prema dostupnim podacima, premješten je, kao šumarski vježbenik, 1939. godine od Šumske manipulacije Međurić k Šumariji u Lipovljane, gdje je 1940. bio v. d. upravitelja, a 1941. postavljen je za šumarskoga pristava i upravitelja državne Šumarije Lipovljani. Kao šumarski visi pristav premješten je 1942. iz Lipovljana Odjelu za šumarstvo Ministarstva šuma i ruda u Zagrebu. U istom svojstvu nalazi se 1943. u službi kod Glavnog ravnateljstva za šumarstvo u Zagrebu.
 Bio je član HŠD. Ostali podaci nisu nam poznati.

 *** ŠL 1939., s. 714; 1940., s. 268; 1941., s. 112; 1942., s. 31, 127; 1943., s 23, 331.
 *** ŠN, s. 354.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije. Vinkovci-Slav. Brod 1974., s. 546, 550.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM