HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10039
ime L., Andrija
zvanje
zanimanje     
nadšumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10039)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1895.
djelovao Selca

 Šumarstvo je apsolvirao 1895. na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima.
 Privremenim šumarskim vježbenikom imenovan je 1899. g. kod Đurđevačke imovne općine u Bjelovaru. Državni ispit za samostalno vođenje šumskoga gospodarstva položio je 1902. Šumarskim pristavom imenovan je 1903. U istom svojstvu 1905. radi u Šumariji Nova Rača kod Bjelovara, a kao kotarski šumar imenovan je 1912. godine nadšumarom kod Đurđevačke imovne općine.
 Bio je član Hrvatsko-slavonskoga šumarskoga društva.

 *** ŠL 1899., s. 86; 1902., s. 299; 1903., s. 83; 1905., s. 462; 1912., s. 194.
 Borošić, J.: SIS, s. 20.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM