HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10051
ime LOVRIĆ, Ante
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10051)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen16. 9. 1904.Novalja /Pag/
apsolvirao1929.
diplomirao1929.
umro17. 3. 1993.Zagreb
dodatne listepredsjednici HŠD Maturirao je na senjskoj gimnaziji, a studirao je na Gospodarsko - šumarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je apsolvirao škol. g. 1928.-29., a diplomirao 1929. Državni stručni ispit položio je 1933. g.
 Do 1945. radio je kao kotarski referent, upravitelj šumarije i taksator (Delnice, Pakrac, Vranovina, Zagreb, Sarajevo) pa kao referent za iskorišćivanje šuma u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva u Zagrebu, ravnatelj ŠG Sušak, načelnik Uprave za šumarstvo Privrednoga savjeta NR Hrvatske i član Privrednog savjeta Hrvatske.
 Od 27.2.1958. do 15.3.1968. zaposlen je u Institutu za šumarska i lovna istraživanja u Zagrebu. Najprije je postavljen za ravnatelja instituta, gdje sređuje financijsko stanje i daje poticaj i doprinos unapređenju tipoloških i klimatoloških istraživanja. Zatim, postavljen je (1.1.1961.) za ravnatelja Zavoda za četinjače.
 Suosnivač je Šumarskog instituta u Jastrebarskom, gdje ostaje raditi kao ravnatelj i ustrojava ga po najboljim svjetskim uzorima.
 Dobro je govorio engleski, njemački i talijanski. Sudjelovao je na velikom broju znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu (SAD, Čehoslovačka, Italija, Skandinavija). Bio je na vise studijski putovanja i napisao vrijedna izvješća s tih putovanja. Objavio je velik broj znanstvenih i stručnih radova.
 Bio je aktivan u Savezu ITŠID Hrvatske i Jugoslavije.
 U mirovinu odlazi 1968. godine, ali aktivan je i dalje: radi u organima Skupštine općine Pag posebno na području pošumljavanja i razvoja turizma otoka Paga.
 Odlikovan je Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima.

1Šumarstvo NE Hrvatske. Hazvoj šumarstva i drvne industrije Jugoslavije 1945. -1956. g., Bgd 1959.
2Opći pregled šumarskih prilika u SAD - školstvo, organizacija šumarske službe i znanstvenoistraživački rad. Izvješće grupe šumarskih stručnjaka sa puta po SAD, Bgd 1953.
3Present conditions and more impor-tant occuring in Yugoslavian silviculture. Međunarodni seminar, Prag 1956.
4Četinari brzog rasta. Jug. savjetodavni centar za poljoprivredu i šumarstvo, br. 17, Bgd 1958.
5Izvještaj o poslovanju Instituta za šumarska i lovna istraživanja NRH za 1958. godinu. Obavijesti SI, Zagreb 1959.
6Uzgoj i selekcija topola u Italiji, (sa I. Herpkom. ), Topola br. 9, 1959.
7Plantažni uzgoj topola u Italiji, (sa I. Herpkom), Topola br. 9, 1959.
8Plan i program radova Instituta za šumarska i lovna istraživanja za 1959. godinu. Zagreb 1959.
9Problemi očetinjavanja Jugoslavije. Savjetovanje povodom 100-godisnjice šumarske nastave, Zagreb 1960.
10Uputstva za osnivanje rasadnika Četinjača ubrzanog rasta, (rukopis predan Jug. savjetodavnom centru za poljop. i šumarstvo). Zagreb 1960.
11Privremena uputstva (Podsjetnik) za osnivanje produkcionih Četinjača brzog rasta s poljoprivrednim međukulturama, (rukopis predan Jug. savjetodavnom centru za poljop. i šumarstvo). Zagreb 1960.
12Sjeme i rasadnička proizvodnja Četinjača ubrzanog rasta, (rukopis). Jastrebarsko 1960.
13Zelena duglazija u njezinoj postojbini, (Prijevod s talijanskog rada A. Pavaria, Jug. savjetodavni centar za poljop. i šumarstvo), br. 24, 1960.
14četinari -južnoafričke metode uzgoja, (sa Z. Hajdinom). Prijevod knjige N. E. Hiley: Conifers - South African methods of cultivation. Jug. savjetodavni centar za poljoprivredu i šumarstvo, 1960.
15Lovrić A., 1965: Uloga, zadaci i rad Jugoslavenskog instituta za četinjače u Jastrebarskom. Š.L. 11-12, s.561 PDF

nedeterminirano:
16Uzgoj i njega pojedinih vrsta cvijeća, ukrasnog raslinstva i ukrasnog grmlja. Klasifikacija cjetnih kultura, razmnožavanje cvjetnog i ostalog materijala, (priručnik, ostao u rukopisu).
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: SIS, s. 7, 58, 112.
 *** ŠL 1933., s. 492; 1934., s. 532; 1938., s. 299; 1941., s. 154, 403, 502; 1942., s. 270., s. 333; 1954., s. 254.
 *** ŠN, s. 161, 242, 356, 592.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976., s. 382, 383, 388, 417.
 *** ŠIM, s. 25, 36, 115, 118, 151, 178.
 *** ŠE 2, 1983., s. 372.
 Komlenović, N. i Gračan, J.: In memoriam - Ante Lovrić, dipl. ing. šumarstva (1904-1993. ). ŠL 6-8/93., s. 350-352.
 *** HŠD 1846-1996., s. 255, 264, 265, 279.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KOMLENOVIĆ, Nikola: ANTE LOVRIĆ, dipl. inž. šum., ŠL 6-8/1993, s.350 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM