HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10058
ime LUC, Miroslav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10058)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen26. 9. 1953.Slavonski Brod
apsolvirao1977.
diplomirao8. 5. 1978.
umro umro Sin Franje, po zanimanju automehaničara i Nedeljke r. Ostojić, trgovkinje. Hrvatske narodnosti, rimokatolik. Školovao se u Slav. Brodu: osnovnu je školu završio 1968., a na Gimnaziji "Zlatko Šnajder" maturirao je 1972. godine.
 Šumarstvo je upisao škol. g. 1972.-73. na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 8.5.1978. godine.
 Nakon diplomiranja zaposlio se 1978. kao pripravnik u Tvornici furnira Dl "Slavonija", a naredne godine otišao je na odsluženje vojnog roka. God. 1980. nastavio je raditi kao pripravnik u ŠG "Josip Kozarac" Nova Gradiška - Šumarija Nova Kapela. Poslije odrađenoga pripravničkog staža ostao je raditi u istoj šumariji na radnome mjestu referenta za iskorišćivanje šuma. Od 1985. radi kao rukovoditelj RJ za uzgoj šuma Nova Kapela, a od 1990. upravitelj je Šumarije Nova Kapela JP "Hrvatske šume" p. o. Zagreb, UŠ Požega. God. 1993. postavljen je za stručnog suradnika za zaštitu šuma i ekologiju u Proizvodnom odjelu UP Požega, a od 1995. na mjestu je stručnog suradnika za mehanizaciju UŠ Nova Gradiška. Od početka 1998. stručni je suradnik za iskorišćivanje šuma UŠ Nova Gradiška.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 60.
 Tomić, I.: Čamcima do sječine. Časopis "Hrvatske šume" 57-57, 1996., Zagreb, s. 24-25.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM