HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10068
ime L., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10068)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1952.
diplomirao5. 2. 1953.

član HŠD ogranak
Karlovac

06.02.1954

umrli

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Bare, r. Graho. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio službenik, a majka kućanica. Osnovnu i srednju školu završio je u Karlovcu: pučku 1940., a osmogodišnju gimnaziju 1948. g.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1951.-52., a diplomirao je 5.2.1953.
 Nakon odsluženoga vojnog roka zaposlio se u Šumariji Karlovac II, koja je gospodarila šumama na području Netretića, Ribnika, Ozlja i Radatovića. Bio je pomoćnik upravitelja i vodio referadu privatnih šuma.
 Stručni ispit položio je 1957. u Zagrebu, a 1.4.1959. postavljen je za upravitelja Šumarije Duga Resa. Glavni poslovi bili su mu podizanje, njega i zaštita šuma. Posađeno je oko 2500 ha crnogoričnih kultura. Radio je i na unapređenju privatnih šuma kojih je na tom području bilo oko 9400 ha. Dana 1.2.1992. premješten je u UŠ Karlovac na radno mjesto savjetnika za uzgoj i zaštitu šuma. Na tom je mjestu ostao do umirovljenja 30.9.1994. godine.
 Umirovljeničke dane provodi u svom rodnome gradu Karlovcu.
 Član je HŠD, koje mu je 1997. dodijelilo pismeno priznanje i Srebrnjak Kralj Tomislav za višegodišnji rad na dobrobit šumarske struke, (ŠL 1997., s. 322. ).
 Bio je i predsjednik Šumarskoga kluba u Karlovcu.

 *** ŠN, s. 366.
 Perić, N.: Svi rakovački maturanti 1882-1995, Impresšum, Karlovac 1995, s. 40, 202.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 VLAINIĆ, Oliver: STJEPAN LUKAČIĆ (1929–2016), ŠL 1-2/2017, s.108 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM