HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10070
ime LUKETIĆ, Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10070)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen2. 4. 1930.Ogulin
niže obr.1946.Ogulin
srednje obr.1950.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1958.
diplomirao23. 11. 1960.ŠF Zagreb
karijera1. 7. 1950.Rijeka
umirovljen30. 4. 1995.
umro21. 4. 2006.Ogulin

 Sin Josipa i Katarine r. Jurašić. Hrvat, rimokatoličke vjeroispovijesti. Otac mu je bio službenik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Ogulinu 1946., a srednju u Karlovcu. Maturirao je na Šumarskoj školi Karlovac 1950.
 Do upisa na Poljoprivredno-šumarski fakultet škol. g. 1954.-55. radio je kao šumarski tehničar. U tom svojstvu prvo zaposlenje dobiva 1.7.1950. u ŠG "Viševica" Rijeka, odakle odlazi na odsluženje vojnog roka. Od 1953. do jeseni 1954. zaposlen je u Sekciji za uređivanje šuma ŠG "Javornica" Ogulin.
 Na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu apsolvirao je škol. g. 1957.-58., a diplomirao je na ŠG odjelu već osamostaljenoga Šumarskoga fakulteta 23.11.1960. g.
 I kao diplomirani inženjer šumarstva nastavlja rad u novo osnovanom ŠG Ogulin (1.12.1960.), radeći u prvo vrijeme na poslovima iskorišćivanja i uređivanja šuma, a zatim, duži niz godina (1963.-1984. ) kao upravitelj pogona za građevinarstvo, odnosno pogona za mehanizaciju u sastavu ŠG Ogulin. Tih godina uspješno surađuje s Katedrom za šumsku mehanizaciju Šumarskoga fakulteta (prof. dr. S. Sever), obnašajući članstvo u Komisiji za šumsku mehanizaciju Općeg udruženja šumarstva i drvne industrije Hrvatske.
 Osnivanjem Goransko-primorskoga ŠG Delnice i ukinućem rada ŠG Ogulin dipl. ing. Stjepan Luketić imenovan je direktorom Sektora za proizvodnju i na tom radnome mjestu ostaje pet godina (1985.-1990. ).
 Početkom Domovinskog rata i osnivanjem JP "Hrvatske šume" povjerena mu je dužnost opunomoćenika direktora US Ogulin, a zatim, od 15.11.1991., savjetnika pri istoj upravi.
 Umirovljen je 30.4.1995.

 *** ŠN, s. 371.
 *** ŠL 1-2/1995., s. 66.
 *** ŠL 3-4, 1997., s. 186.
 *** Šum. škola Karlovac, (Monografija), Karlovac 1997., s. 79, 130.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM