HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10070
ime LUKETIĆ, Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen2. 4. 1930.Ogulin
niže obr.1946.Ogulin
srednje obr.1950.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1958.
diplomirao23. 11. 1960.ŠF Zagreb
karijera1. 7. 1950.Rijeka
umirovljen30. 4. 1995.
umro21. 4. 2006.Ogulin

 Sin Josipa i Katarine r. Jurašić. Hrvat, rimokatoličke vjeroispovijesti. Otac mu je bio službenik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Ogulinu 1946., a srednju u Karlovcu. Maturirao je na Šumarskoj školi Karlovac 1950.
 Do upisa na Poljoprivredno-šumarski fakultet škol. g. 1954.-55. radio je kao šumarski tehničar. U tom svojstvu prvo zaposlenje dobiva 1.7.1950. u ŠG "Viševica" Rijeka, odakle odlazi na odsluženje vojnog roka. Od 1953. do jeseni 1954. zaposlen je u Sekciji za uređivanje šuma ŠG "Javornica" Ogulin.
 Na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu apsolvirao je škol. g. 1957.-58., a diplomirao je na ŠG odjelu već osamostaljenoga Šumarskoga fakulteta 23.11.1960. g.
 I kao diplomirani inženjer šumarstva nastavlja rad u novo osnovanom ŠG Ogulin (1.12.1960.), radeći u prvo vrijeme na poslovima iskorišćivanja i uređivanja šuma, a zatim, duži niz godina (1963.-1984. ) kao upravitelj pogona za građevinarstvo, odnosno pogona za mehanizaciju u sastavu ŠG Ogulin. Tih godina uspješno surađuje s Katedrom za šumsku mehanizaciju Šumarskoga fakulteta (prof. dr. S. Sever), obnašajući članstvo u Komisiji za šumsku mehanizaciju Općeg udruženja šumarstva i drvne industrije Hrvatske.
 Osnivanjem Goransko-primorskoga ŠG Delnice i ukinućem rada ŠG Ogulin dipl. ing. Stjepan Luketić imenovan je direktorom Sektora za proizvodnju i na tom radnome mjestu ostaje pet godina (1985.-1990. ).
 Početkom Domovinskog rata i osnivanjem JP "Hrvatske šume" povjerena mu je dužnost opunomoćenika direktora US Ogulin, a zatim, od 15.11.1991., savjetnika pri istoj upravi.
 Umirovljen je 30.4.1995.

 *** ŠN, s. 371.
 *** ŠL 1-2/1995., s. 66.
 *** ŠL 3-4, 1997., s. 186.
 *** Šum. škola Karlovac, (Monografija), Karlovac 1997., s. 79, 130.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM