HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10076
ime L., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, kotarski šumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10076)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1931.
diplomirao10. 10. 1933.
djelovao Perušić

 Rođen 11. 10. 1908. u Perušiću.

Studirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odjelu 1931. a diplomirao 10. 10. 1932.
 Šumarsku službu započeo 7.12.1932. kao šumarski pripravnik kod Ministarstva šuma i ruda Beograd, te kod Šumskih uprava Gospić, Plitvički Ljeskovac i kod Direkcije šuma u Sušaku, gdje je obavljao sve stručne i tehničke poslove procjena stabala, kontrole lugarskih srezova, terenske uređivačke radove te administrativne poslove upravitelja šumarije i to do 12.4.1935.
Od 13.4.1935. do 16.3.1943. kotarski šumarski referent u kotarskim načelstvima u Zlataru, Ivancu i Velikoj Gorici. Šumarski pristav postao 1936., a viši šumarski pristav 1939.
Od 17.3.1943. do 25.5.1945. u Direkciji šuma Srijemska Mitrovica (tada Hrvatska Mitrovica) i Zagreb, kao šef odjela za taksaciju i šumsko gospodarenje, vršio nadprocjene drvnih masa za dražbu.
Od 26.5.1945. do 26.9.1946. šumarski referent u KNO-u Velika Gorica.
Od 27.9.1946. do 24.6.1947. kotarski šumarski referent kod ONO-a Gospić.
Od 25.6.1947. do 20.10.1947. kotarski šumarski referent kod KNO-a Gospić.
Od 21.10.1947. do 11.7.(8.)1948. šumarski referent kod Šumskog gospodarstva Karlovac i Petrinja.
Od 12.7.(8.)1948. do 16.5.1949. direktor Šumskog gospodarstva Glina i Karlovac.
Od 17.5.1949. do 18.5.1950. šumarski referent kod Oblasnog NO-a Karlovac.
Od 19.5.1950. do 9.8.1950. referent u Ministarstvu šumarstva NR Hrvatske.
Od 10.8.1950. u Šumskom gospodarstvu „Šamarica“ u Zagrebu gdje je bio šef grupe za iskorištavanje glavnih i sporednih šumskih proizvoda do vjerojatno 1954. i ukidanja šumskih gospodarstava.
Od 1954. do 1955. šef Šumarskog inspektorata u Slunju, a nakon ukidanja kotara Slunj i njegovog pripajanja kotaru Karlovac šef inspektorata u Karlovcu. Zajedno sa Stjepanom Berlekovićem, Dragutinom Majerom i Josipom Crnkovićem izradio 1955. referat o šumarstvu na području kotara Karlovac. Kao šef Inspekcije za šumarstvo i lovstvo NOK-a Karlovac 1956. sam izradio izvješće o šumarstvu na kotaru.

U tijeku radnog vijeka bio redoviti član HŠD-a. Na skupštinama 1955. i 1957. izabran u Upravni odbor Šumarskog društva NR Hrvatske, s tim da je 1955. izabran za društvenoga tajnika II. unutar Upravnog odbora, dok je na skupštini 1958. izabran za predsjednika Nadzornog odbora. Na skupštini društva 1959. podnio izvješće Nadzornog odbora, a na istoj skupštini izabran za člana Upravnog odbora i predsjednika Pododbora za šumarstvo, koji je ujedno bio i potpredsjednik Užeg odbora.

Nakon 1961. nema podataka o djelovanju.

 *** ŠL 1933., s. 155, 210; 1936., s. 503, 704; 1939., s. 596; 1940., 268, 281; 1941., 154; 1943., s. 23, 128, 188; 1952., s. 75.
 Borošić, J.: SIS, s. 8, 42, 116.
 *** HŠD 1846-1996., s. 262, 269.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM