HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10080
ime L., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10080)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1951.
diplomirao1952.

 Sin Pere i Stane r. Matijić. Hrvat, hrvatskoga državljanstva, rimokatolik. Otac mu je bio lugar, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Ravnom 1938., a osmogodišnju realnu gimnaziju u Dubrovniku 1947. g.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1950.-51., a diplomirao 1952.
 Nakon diplomiranja radio je godinu dana u drvnoj industriji "Vrbas" Banja Luka na poslovima planiranja proizvodnje. Početkom 1954. preselio se u Sarajevo i oko pet godina radio u sarajevskoj taksaciji, koja je u to vrijeme bila središnja republička ustanova.
 Tu je brzo izučio posao taksatora, pa je nakon godinu i pol dana postavljen za samostalnoga taksatora i sefa sekcije.
 Početkom 1959. g. prelazi u Sekciju za uređivanje šuma Zagreb, koja je obavljala poslove gotovo po cijeloj Hrvatskog. Ing. Ljevak od 1959. do 1975. g. radi u sekciji kao samostalni taksator, a tada je izabran za njenog sefa. Na tom je poslu ostao sve do preranog umirovljenja 1990. (radi amputacije noge).
 Osim uređivanja društvenih šuma Sekcija Zagreb izrađivala je programe za privatne šume. Prvi program u Hrvatskoj sekcija je izradila 1969. g. po metodi koju je razradio ing. Stjepan Ljevak za GJ "Gornje Međimurje". Zagrebačka taksacija se bavila i izračunavanjem vrijednosti šuma na panju. Te poslove dugi niz godina obavljao je ing. Ljevak po cijeloj Hrvatskoj (i sire), naročito radi izgradnje cesta, dalekovoda i naftovoda, pa je tom prigodom izradio vlastitu metodologiju koja se dugo primjenjivala.
 U tijeku radnog vijeka sudjelovao je na nekoliko šumarskih i jednom kongresu ekologa te većem broju simpozija i raznih stručnih skupova u zemlji i inozemstvu.
 Član je HŠD.

 *** ŠN, s. 365.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Bevanda, P.: Stjepan Ljevak, (1927-2005), ŠL 5-6/2005, s.371 pdf

thanks to:
HŠ&HŠD&BM