HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10087
ime D., Petar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10087)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1954.
diplomirao27. 11. 1954.

 Sin Ivana i Marije r. Novak. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio trgovac, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Hvaru 1941. g., a Realnu gimnaziju u Banja Luci 1948.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Diplomirao je 27.11.1954. g.
 Poslijediplomske studije iz organizacije i ekonomike Šumarstva odslušao je od 1970. do 1972. g. u Sarajevu, ali nije obranio magistarski rad jer je kao politički nepodoban bio izložen raznim oblicima maltretiranja.
 Kao apsolvent Šumarskog fakulteta obavio je tromjesečnu stručnu praksu u Baden - Badenu u Schwartzvaldu u S. R. Njemačkoj 1954. g. Završio je vise seminara razne dužine iz svih oblasti šumarstva i drvne industrije - posebno iz organizacije i ekonomike Šumarstva, primarne i finalne prerade drva, poslovanja poduzeća i dr.
 Sudjelovao je na svim stručnim skupovima i kongresima šumara u BiH i većini u bivšoj Jugoslaviji.
 U radnom odnosu bio je neprekidno od 1.1.1955. g. kada je nastupio na dužnost u Š. I. K. "Krivaja" - Zavidovići i to najprije kao projektant šumskih puteva, doznačar, organizator i voditelj utvrđivanja prirasta i na poslovima uređivanja šuma; zatim je postavljen za sefa Biroa i sektora za unapređenje proizvodnje, organizacije i projektiranja; i na kraju na mjestu glavnog inženjera za šumarstvo.
 Od 1.11.1959. do 31.12.1961. g. nalazio se u Š. I. P-u "Sebešić" - Travnik na radnom mjestu glavnog inženjera, odnosno tehničkog direktora.
 U Š. I. P-u "Vranica" - Fojnica bio je direktor od 1.1.1963. do 31.12.1965. g.
 Narednu godinu do 12. rujna proveo je u Republičkom zavodu za organizaciju rada u Sarajevu na radnom mjestu stručnog savjetnika i projektanta za organizaciju poduzeća Šumarstva i drvne industrije u BiH, a 13.9.1966. g. prelazi za direktora u Š. I. P. "Stupčanica" - Olovo.
 Od 7.2.1974. do 31.1.1990. g. proveo je u SOUR-u "Šipad" u Sarajevu na raznim stručnim poslovima: stručni savjetnik za šumarstvo, glavni inženjer za šumarstvo i iskorišćivanje šuma i direktor sektora za unapređenje i koordinaciju proizvodnje i prometa.
 Od 1.2.1990. do 31.8.1993. nalazio se na radnom mjestu direktora D. P. odnosno D. D. B. I. P. "Stupčanica" - Olovo, a nakon toga od 1.9.1993. do 31.12.1994. bio je zaposlen u J. P. "Hrvatske šume", Uprava šuma Split u Šumariji Hvara ponajviše na mjestu upravitelja Šumarije. 1.1.1995. odlazi u mirovinu. Živi u rodnom Hvaru.
 Ing. P. Damiani bio je aktivan u stručnim udruženjima. Bio je član Društva šumarskih inženjera i tehničara u BiH, a u razdoblju od 1971. do 1974. bio je predsjednik Udruženja i član Odbora tog Saveza za Jugoslaviju.
 Bio je i potpredsjednik Saveza pronalazača i inovatora BiH te član i dužnosnik gospodarskih komora i poslovnih udruga šumarstva i drvne industrije u BiH odnosno član i predsjenik raznih stručnih komisija.
 Objavio je veći broj stručnih prikaza i članaka u listovima poduzeća "Krivaja", "Sebešić", "Vranića" i "Stupčanica" te znatan broj stručnih članaka iz oblasti uzgajanja i iskorišćivanja šuma, organizacije i ekonomike, brojne analitičke procjene poslova i radnih mjesta, novatorstva i si. objavljivao je u stručnim časopisima "Šumarstvo", "Šumarstvo i drva industrija" kao i u drugom periodičnom tisku.
 Za svoj rad dobio je veći broj diploma i pohvala. Proglašen je zaslužnim i počasnim članom Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije BiH. Nosilac je Ordena zasluga za narod.
 Bio je izborni stručni savjetnik Šum. instituta BiH u Sarajevu.
 Za stalnu suradnju sa Šum. fakultetom u Sarajevu primio je pismena priznanja.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM