HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10088
ime D., Ranko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10088)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1978.
diplomirao26. 3. 1979.

 Sin Dušanov. Srbin. Potječe iz zemljoradničke obitelji.
 Studij šumarstva započeo je u Sarajevu, ali 1.10.1975. g. prelazi na Š.F. u Zagreb, gdje i diplomira 26.3.1979. g.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM