HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10089
ime D., Marijan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10089)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1983.
diplomirao13. 7. 1984.

član HŠD ogranak
Karlovac

09.05.1984

umirovljenici redoviti

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Stjepana i Branke r. Zrinski. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio automehaničar, a majka službenica. Osnovnu je školu završio u Karlovcu 1970. g., a Gimnaziju "Dr. Ivan Ribar", isto u Karlovcu,
 Šumarstvo je upisao 1.10.1975. na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 13.7.1984. iz uređivanja šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Revitalizacija park-šume Dubovac".
 Poslije diplomiranja pripravnički staž obavio je u iskorišćivanju šuma u Šumariji Krašić.
 Godine 1985. zaposlen je u OOUR-u za uzgoj u Jastrebarskom, obavljao je poslove u svezi s privatnim šumama, a naredne godine (1986.) premješten je u OOUR za uzgoj u Karlovcu, gdje obavlja poslove taksatora za privatne šume.
 God. 1992. postavljen je za u-pravitelja Šumarije Ozalj. Od 1993. zaposlen je u Upravi šuma Karlovac u Odjelu za uređivanje šuma kao samostalni taksator.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM