HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10096
ime DEBEVEC - LESJAK, Rozika
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10096)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođena21. 9. 1925.Begunje pri Cerknici /Slovenija/
apsolvirala1950.
diplomirala1951.
umrla1. 1. 1995.Maribor

 Kćerka Franca i Marije Kosir. Slovenske narodnosti i državljanstva, rimokatoličke vjere. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu je školu završila u Cerknici 1935. g., a Državnu klasičnu gimnaziju u Ljubljani 1947.
 Šumarstvo je studirala na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je 1951.
 Posao u struci započela je kao taksator, a poslije, sve do umirovljena, bila je referent za uzgoj, zaštitu šuma i rasadničarstvo u Š.G. Maribor do 1983, kada je umirovljena.
 Izvanredno je aktivna u Šumarskom društvu, naročito radi na popularizaciji šuma. Istakla se u radu društva s omladinom. Bila je zaslužni i počasni član Saveza šumarskih društava Slovenije.

 Cafnik, F.: Rozika Debevec - Lesjak, dipl. ing. šumarstva. Š.L. 1995., s. 356.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Cafnik, F.: Rozika Debevec-Lesjak, dipl. inž. šum., ŠL 9-10/1995, s.356 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM