HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10097
ime D., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10097)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1951.
diplomirao29. 4. 1952.

 Sin Ivana i Vere r. Jakopič. Slovenskog državljanstva i narodnosti, rimokatolik. Potječe iz trgovačke obitelji. Osnovnu je školu završio u Celju 1933. g., a III. realnu gimnaziju 1941. u Ljubljani.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 29.4.1952. g.
 Nakon diplomiranja bio je sef Područne šumske uprave u Šostanju u Sloveniji, zatim šumarski inspektor pri okr. šumskoj upravi u Celju, pa sef šumskoga okruga Šentjur - Šumsko gospodarstvo Celje.
 Za vrijeme službovanja u Šoštanju surađivao je na provođenju ankete u Sloveniji o godišnjoj potrebi drva u seljačkim domaćinstvima, i to prema količini, vrsti drveta, vrsti sortimenata i prema načinu upotrebe drveta.
 Aktivan je u lovstvu. Bio je član Upravnog odbora Lovačkog saveza Slovenije, član Komisije za uzgoj divljaci pri Lovačkom savezu. Još uvijek je aktivan predsjednik povjerenstva za lovačke ispite pri Lovačkom savezu u Celju. Umirovljen je 1990. g. Živi u Celju.
 Od 1965. do 1990. bio je honorarni predavač na nižoj i srednjoj poljoprivrednoj školi u Šentjurju za predmet Šumarstvo.
 Sudjelovao je na Šumarskom kongresu u Ohridu u Makedoniji 1953. g. član je društva inženjera i tehničara Slovenije.
 Pisac je većeg broja članaka za slovenačku lovačku reviju "Lovec". Od stručnih radova spominjemo onaj pod naslovom "Vzroki preraščanja gozdov v pašnike v zgornji savinjski dolini". Celjski zbornik, 1959., s. 20-45.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM