HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID101
ime B., Vladimir
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov. – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /101)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Split

1992

Šumarija Dubrovnik

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Mate i Marijane rođ. Modrić. Osnovnu školu i Šum. tehničku školu završio je u Sanskom Mostu. Od 1984. do 1992. radio je u poduzeću "Šuma–Sana" kao poslovođa u iskorištavanju šuma u svim fazama rada (sječa i izrada, izvoz i transport drvnih sortimenata). Od jeseni 1996. zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠ podružnica Split, Šumarija Dubrovnik, kao pom. revirnika – čuvar šuma. Živi u Platu, Općina Župa Dubrovačka.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM