HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10101
ime DELAČ, Damir
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. inž. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10101)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen21. 5. 1958.Brod Moravice
apsolvirao1984.
diplomirao8. 3. 1985.Šumarski fakultet u Zagrebu
magistrirao18. 12. 2012.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1986.GPŠG Delnicetaksator, samostalni taksator
2001.Šumarija Lokveupravitelj
2. 2006.Hrvatsko šumarsko društvotajnik
umirovljen31. 5. 2023.

član HŠD ogranak
Delnice

1993

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva Rođen je 21. svibnja 1958. godine u Brod Moravicama u Hrvatskoj. Sin Vjekoslava i Marije r. Šafar. Hrvat, katolik. U Delnicama je završio osnovnu školu i gimnaziju, a Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završio je 1985. godine, obranivši diplomski rad pod naslovom "Optimalna gustoća prometnica s obzirom na planiranu izgradnju u G. J. Podvodenjak".
 Godine 1986. obavlja pripravnički staž, a nakon toga raspoređen je, prvo na radno mjesto taksatora, a zatim samostalnog taksatora u odjelu za Uređivanje šuma Goransko primorskog šumskog gospodarstva Delnice (GPŠG). U rujnu 1991. uključuje se kao dobrovoljac u obranu domovine. Od 2001. do 2006. godine radi na radnom mjestu upravitelja Šumarije Lokve UŠP Delnice. U dva mandata bio je predsjednik Hrvatskog šumarskog društva - ogranak Delnice, a u veljači 2006. dolazi na radno mjesto tajnika Hrvatskog šumarskog društva.

Član je Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, ovlašteni inženjer šumarstva za uređivanje šuma.

U prosincu 2012. godine, na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, obranio je magistarski rad na temu “Značajke gospodarenja i razvoja sastojina obične smreke (Picea abies /L/Karst) na području Gorskog kotara”.

Govori engleski jezik.

1STATUT HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA ; HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO , Zagreb 2006. BIB
2Delač, Damir, 2006: 38. EFNS Sarajevo – Igman 26. 2. – 4. 3. 2006.. Š.L. 3-4, s.155 PDF
3Delač, Damir, 2006: Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a. Š.L. 3-4, s.158 PDF
4Delač, Damir, 2006: 160 god. od osnutka HŠD-a i 130 god. neprekidnoga izlaženja Šumarskoga lista, Svečana akademija povodom obilježavanja. Š.L. 5-6, s.230 PDF
5Delač, Damir, 2006: Zapisnik s Izborne (110. redovite) skupštine Hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 5-6, s.239 PDF
6Delač, Damir, 2006: Jadran i kras – 13. dani poljoprivrede, ribolova i šumarstva. Š.L. 5-6, s.284 PDF
7Delač, Damir, 2006: ZAPISNIK 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a. Š.L. 5-6, s.285 PDF
8Dundović, Josip, Damir Delač, 2006: Trodnevna stručna ekskurzija u Austriju – Gradišće. Š.L. 9-10, s.467 PDF
9Delač, Damir, 2006: Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a. Š.L. 9-10, s.472 PDF
10Dundović, J., D. Delač, 2006: 1. Hrvatski dani biomase. Š.L. 11-12, s.571 PDF
11Delač, D., 2006: Zapisnik 4. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a. Š.L. 11-12, s.593 PDF
12Jakovac, H., D. Delač, 2007: 39. EFNS, Italija, Aosta – Brusson, (od 29. 1. do 3. 2. 2007). Š.L. 1-2, s.97 PDF
13Delač, D., 2007: Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a. Š.L. 3-4, s.196 PDF
14Delač, D., 2007: Zapisnik 111. redovite sjednice Skupštine HŠD-a. Š.L. 5-6, s.276 PDF
15Delač, D., 2007: Svečana akademija povodom Dana hrvatskoga šumarstva. Š.L. 5-6, s.282 PDF
16Delač, D., 2007: Zapisnik 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a . Š.L. 9-10, s.498 PDF
17Delač, D., 2007: Bavarski lav za hrvatskog šefa šumarstva. Š.L. 11-12, s.607 PDF
18Delač, D., 2007: Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a. Š.L. 11-12, s.624 PDF
19Matić, S., D. Delač, 2008: Uzgojni zahvati kao mjera povećanja vrijednosti privatnih šuma u Gorskom kotaru. Š.L. 3-4, s.121 pdf
20Delač, Damir, 2008: Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a . Š.L. 3-4, s.206 PDF
21Delač, Damir, 2008: Zapisnik 112. redovite sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 5-6, s.273 PDF
22Delač, Damir, 2008: Zapisnik 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a. Š.L. 9-10, s.489 PDF
23Delač, Damir, 2008: ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 11. prosinca 2008. god. u prostorijama Šumarskoga doma. Š.L. 11-12, s.588 PDF
24Delač, Damir, 2009: Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a. Š.L. 3-4, s.220 PDF
25Delač, Damir, 2009: Zapisnik sa 113. redovite sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva. Š.L. 5-6, s.335 PDF
26Delač,Damir, 2009: ZAPISNIK 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a. Š.L. 9-10, s.559 PDF
27Delač, Damir, 2009: Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a. Š.L. 11-12, s.675 PDF
28European Forestry Network (EFN); Slovenska lesnicka komora / Lesy sr, Banska Bistrica 2010. BIB
29Delač,Damir, 2010: Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a. Š.L. 3-4, s.192 PDF
30Delač,Damir, 2010: Zapisnik 114. redovite izborne sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva. Š.L. 5-6, s.314 pdf
31Delač,Damir, 2010: Zapisnik 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a. Š.L. 9-10, s.545 PDF
32Delač, Damir, 2010: EFN susret šumara Europe. Š.L. 11-12, s.653 PDF
33Delač, Damir, 2010: ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a. Š.L. 11-12, s.660 PDF
34PRIČE BEZ NASLOVA; HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb 2011. BIB
35Delač, Damir, 2011: ZAPISNIK 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,. Š.L. 3-4, s.194 PDF
36Delač, Damir, 2011: Zapisnik 115. redovite sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva. Š.L. 5-6, s.322 pdf
37Delač, Damir, 2011: Zapisnik 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 5. 11. 2011. god. u 11 sati u lovačkoj kući Radinje, UŠP Nova Gradiška. Š.L. 9-10, s.529 PDF
38Delač, Damir, 2011: Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 13. prosinca 2011. god. u prostorijama Šumarskoga doma. Š.L. 11-12, s.633 PDF
39Damir Delač, 2012: ZAPISNIK 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 22. ožujka 2012. god. u prostorijama Šumarskoga doma. Š.L. 3-4, s.218 PDF
40Damir Delač, 2012: "Najezda parazita u Hrvatskim šumama". Š.L. 5-6, s.291 PDF
41Damir Delač, 2012: Stručna tema 116. sjednice Skupštine HŠD-a, Hrvatsko šumarstvo na pragu Europske unije – izlagač mr. sc. Ivan Pavelić. Š.L. 7-8, s.387 PDF
42Damir Delač, 2012: Zapisnik 116. redovite sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva. Š.L. 7-8, s.414 PDF
43Damir Delač, 2012: Zapisnik 2. sjednice UO HŠD-a. Š.L. 9-10, s.546 PDF
44Damir Delač, 2013: ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 5. prosinca 2012. god. u prostorijama Šumarskoga doma. Š.L. 1-2, s.106 PDF
45Damir Delač, 2013: ZAPISNIK 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 15. OŽUJKA 2013. god. u prostorijama ŠumarIJE OGULIN, UŠP OGULIN. Š.L. 3-4, s.258 PDF
46Damir Delač, 2013: ZAPISNIK 117. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA. Š.L. 5-6, s.351 PDF
47Damir Delač, 2013: 46 EFNS-FINSKA KONTIOLAHTI - 17–23. OŽUJKA 2014. godine. Š.L. 9-10, s.549 PDF
48Damir Delač, 2013: ZAPISNIK 2. SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA HŠD-a, održane 19. rujna 2013. god. na području Šumarije Đurmanec, UŠP Zagreb. Š.L. 9-10, s.552 PDF
49Damir Delač, 2013: ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a. Š.L. 11-12, s.654 PDF
50Damir Delač, 2014: EKSKURZIJA ČLANOVA HŠD-A I HKIŠDT U BOSNU I HERCEGOVINU. Š.L. 3-4, s.234 PDF
51Damir Delač, 2014: ZAPISNIK 1. SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA HŠD-A. Š.L. 3-4, s.241 PDF
52Damir Delač, 2014: ZAPISNIK 2. SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA HŠD-A ODRŽANE 30. TRAVNJA 2014. GOD. U 10,30 SATI U VELIKOJ DVORANI ŠUMARSKOGA DOMA. Š.L. 5-6, s.335 PDF
53Damir Delač, 2014: ZAPISNIK 118. REDOVITE IZBORNE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA. Š.L. 5-6, s.342 PDF
54Damir Delač, 2014: PROMOCIJA SVEUČILIŠNOG UDŽBENIKA „DENDROLOGIJA – CVIJET, ČEŠER, PLOD, SJEME”. Š.L. 5-6, s.355 PDF
55Damir Delač, 2014: Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održane 17. rujna 2014. god. na području UŠP Nova Gradiška. Š.L. 9-10, s.529 PDF
56Damir Delač, 2014: ZAPISNIK 4. SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA HŠD-A ODRŽANE 12. PROSINCA 2014. GOD. U DVORANI ŠUMARSKOG DOMA. Š.L. 11-12, s.632 PDF
57izložba - POVIJESNI ŠUMARSKI SVJETLOZAPISI; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2015. BIB
58Gackom zajedno; Hrvatski radio Otočac, Otočac 2015. BIB
59250 godina hrvatskoga šumarstva; HRT-HR1, Zagreb 2015. BIB
60Damir Delač, 2015: ZAPISNIK 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održane 20. veljače 2015. god. u dvorani Šumarskog doma. Š.L. 1-2, s.96 PDF
61Goranove priče; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2015. BIB
62Damir Delač, 2015: ZAPISNIK 1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA. Š.L. 3-4, s.210 PDF
63Damir Delač, 2015: ZAPISNIK 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održane 28. i 29. svibnja 2015. god. na prostoru NPŠO Opeke, Lipovljani. Š.L. 7-8, s.405 PDF
64Damir Delač, 2015: Stručna tema 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a: GOSPODARENJE NIZINSKIM ŠUMAMA HRASTA LUŽNJAKA I POLJSKOG JASENA. Š.L. 7-8, s.409 PDF
65Damir Delač, 2015: ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održane 17. listopada 2015. god. u šumariji Krasno, UŠP Senj. Š.L. 11-12, s.603 PDF
66HIS INFO 6; Hrvatski inžinjerski savez, Zagreb 2016. BIB
67Damir Delač, 2016: ZAPISNIK 4. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a . Š.L. 1-2, s.86 PDF
68Damir Delač, 2016: ZAPISNIK 119. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA. Š.L. 1-2, s.92 PDF
69Damir Delač, 2016: ZAPISNIK 1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-a 2016. GODINE. Š.L. 3-4, s.203 PDF
70Damir Delač, 2016: ZAPISNIK 1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE SKUPŠTINE HŠD-a 2016. GODINE. Š.L. 3-4, s.204 PDF
71Damir Delač, 2016: FRANJO HANDL (1927-2016). Š.L. 3-4, s.208 PDF
72Damir Delač, 2016: OKRUGLI STOL. Š.L. 5-6, s.289 PDF
73Damir Delač, 2016: DAN INŽENJERA REPUBLIKE HRVATSKE. Š.L. 5-6, s.292 PDF
74Damir Delač, 2016: Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2016. godine održane  8. i 9. travnja u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11,  21000 Split i na području HŠD-a ogranak Dalmacija-Split. Š.L. 5-6, s.305 PDF
75Damir Delač, 2016: DAN HRVATSKOG ŠUMARSTVA - DELNICE, 17. I 18. LIPANJ, ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP „POSLJEDICE KATASTROFALNOG LEDOLOMA U VELJAČI 2014. GODINE NA ŠUME GORSKOG KOTARA“. Š.L. 7-8, s.398 PDF
76Damir Delač, 2016: Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2016. godine. Š.L. 11-12, s.637 PDF
77Intervju: Damir Delač; HRT-HR3, Zagreb 2017. BIB
78Damir Delač, 2017: SVEČANA AKADEMIJA POVODOM 170 GODINA HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA I 140. GODIŠTA ŠUMARSKOG LISTA. Š.L. 1-2, s.70 PDF
79Damir Delač, 2017: ZAPISNIK 3. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-a 2016. GODINE. Š.L. 1-2, s.91 PDF
80Damir Delač, 2017: ZAPISNIK 120. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA. Š.L. 1-2, s.97 PDF
81Damir Delač, 2017: 1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-A 2017. GODINE. Š.L. 3-4, s.218 PDF
82Damir Delač, 2017: 1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE SKUPŠTINE HŠD-A 2017. GODINE. Š.L. 3-4, s.219 PDF
83Damir Delač, 2017: DAN INŽENJERA 2. OŽUJKA 2017. GODINE. Š.L. 5-6, s.291 PDF
84Damir Delač, 2017: Okrugli stol „ULOGA DRVNE TEHNOLOGIJE  I ŠUMARSTVA U KRUŽNOJ EKONOMIJI“ . Š.L. 5-6, s.294 PDF
85Damir Delač, 2017: ZAPISNIK 1. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-A 2017. GODINE, ODRŽANE 7. I 8. TRAVNJA U HOTELU MELIA CORAL, TURISTIČKO NASELJE KATORO UMAG I NA PODRUČJU  UŠP BUZET. Š.L. 5-6, s.318 PDF
86Damir Delač, 2017: STANJE PRIVATNIH ŠUMA U REPUBLICI HRVATSKOJ. Š.L. 7-8, s.411 PDF
87Damir Delač, 2017: ZAKLJUČCI STRUČNOG SKUPA „STANJE PRIVATNIH ŠUMA U REPUBLICI HRVATSKOJ“. Š.L. 9-10, s.515 PDF
88Damir DELAČ, 2018: ZAPISNIK 2. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-A 2017. GODINE, ODRŽANE 13. PROSINCA 2017. U 10:30 SATI U DVORANI ŠUMARSKOG DOMA U ZAGREBU. Š.L. 1-2, s.106 PDF
89Damir DELAČ, 2018: ZAPISNIK 121. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA. Š.L. 1-2, s.111 PDF
9020 godina Hrvatske na EFNS-u; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2018. BIB
91Damir DELAČ, 2018: ZAPISNIK 1. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-A 2018. GODINE, održane 13. travnja s početkom u 12,30 sati u konferencijskoj sali hotela „Padova“ na Rabu. Š.L. 5-6, s.334 PDF
92Damir Delač, 2018: DAN INŽENJERA 2018. GODINE . Š.L. 7-8, s.430 PDF
93Damir Delač, 2018: Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2018. godine. Š.L. 11-12, s.647 PDF
94Damir Delač, 2018: Zapisnik 122. Redovite izborne sjednice Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 11-12, s.658 PDF
95Damir Delač, 2019: Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2018. godine. Š.L. 1-2, s.88 PDF
96Damir Delač, 2019: Zapisnik Redovite sjednice Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva 2018.. Š.L. 1-2, s.91 PDF
97Damir Delač, 2019: ZAPISNIK 1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-a 2019. GODINE. Š.L. 3-4, s.192 PDF
98Damir Delač, 2019: ZAPISNIK 1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE SKUPŠTINE HŠD-a 2019. GODINE. Š.L. 3-4, s.193 PDF
99Damir Delač, 2019: Hrvatsko šumarsko društvo o učestalim napadima na šumarsku struku. Š.L. 5-6, s.271 pdf
100Damir Delač, 2019: Zapisnik 1. Sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2019. godine koja je održana 26. travnja 2019. godine s početkom u 11:00 sati u šumariji Koprivnica, UŠP Koprivnica. Š.L. 5-6, s.282 PDF
101Damir Delač, 2019: Dan hrvatskoga šumarstva svečano je obilježen 14. lipnja 2019. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Š.L. 7-8, s.376 PDF
102Damir Delač, 2019: Problematika sušenja poljskog jasena. Š.L. 9-10, s.484 pdf
103Damir Delač, 2020: Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2019. godine. Š.L. 1-2, s.99 PDF
104Damir Delač, 2020: Zapisnik 123. Redovite sjednice Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva . Š.L. 1-2, s.106 PDF
105Damir Delač, 2020: Šumarski dom nakon potresa. Š.L. 5-6, s.325 PDF
106Damir Delač, 2020: Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2020. godine. Š.L. 9-10, s.527 PDF
107Povijesni šumarski svjetlozapisi; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2021. BIB
108Damir Delač, 2021: Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2020. godine. Š.L. 1-2, s.99 PDF
109Damir Delač, 2021: Zapisnik 124. Redovite sjednice Skupštine HŠD-a . Š.L. 1-2, s.106 PDF
110Damir Delač, 2021: Zapisnik 1. Elektroničke sjednice Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva (HŠD-a) 2021. godine. Š.L. 3-4, s.193 PDF
111Damir Delač, 2021: Zapisnik 1. Elektroničke sjednice Skupštine Hrvatskog šumarskog društva (HŠD-a) 2021. godine. Š.L. 3-4, s.194 PDF
112Damir Delač, 2021: Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2021. godine. Š.L. 7-8, s.404 PDF
113Damir Delač, 2021: Zvonimir Tomac, dipl. ing. šum. (1919.-2021.). Š.L. 9-10, s.505 PDF
114Hrvatsko šumarsko društvo; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2022. BIB
115Damir Delač, 2022: Zapisnik 1. elektroničke sjednice Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva 2022. godine. Š.L. 3-4, s.165 PDF
116Damir Delač, 2022: Zapisnik 1. elektroničke sjednice Skupštine Hrvatskog šumarskog društva 2022. godine. Š.L. 3-4, s.166 PDF
117Damir Delač, 2022: Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2021. godine. Š.L. 5-6, s.266 PDF
118Damir Delač, 2022: Zapisnik 125. Redovite sjednice Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 5-6, s.275 PDF
119Damir Delač, 2022: Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2022. godine. Š.L. 7-8, s.374 PDF
120Damir Delač, 2022: Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2022. godine. Š.L. 11-12, s.562 PDF
121Damir Delač, 2022: Zapisnik 126. Redovite izborne sjednice Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 11-12, s.565 PDF
122Damir Delač, 2023: Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora HŠD 2022. godine. Š.L. 1-2, s.89 PDF
123Damir Delač, 2023: Zapisnik 2. elektroničke sjednice Skupštine Hrvatskog šumarskog društva (HŠD) 2022. godine. Š.L. 1-2, s.97 PDF
124Damir Delač, 2023: Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD 2023. godine. Š.L. 5-6, s.295 PDF
125Damir Delač, 2023: Zapisnik 1. elektroničke sjednice Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva (HŠD) 2023. godine. Š.L. 7-8, s.405 PDF
126Damir Delač, 2023: Zapisnik 1. elektroničke sjednice Skupštine Hrvatskog šumarskog društva (HŠD) 2023. godine. Š.L. 7-8, s.410 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 JAKOVAC, Hranislav: Mr. sc. DAMIR DELAČ, dipl. ing. šum., ŠL 1-2/2013, s.99 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM