HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10103
ime D., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

niže obr.1934.Vrbova
srednje obr.1942.Nova Gradiška
apsolvirao1948.
diplomirao1949.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1. 11. 1949.ŠGP Nova Gradiška
10. 3. 1950.ŠG sekcija Kutina
1. 7. 1952.DIP Novoselec
1. 12. 1953.Građevni odjel Vinkovci
1. 5. 1954.Šumarija Vinkovci
1. 5. 1956.DI Slavonija
1. 10. 1965.CDI Slavonski Brod
1. 8. 1973.Poslovna zajednica Zagreb
umirovljen1. 1. 1989.Zagreb Sin Stjepana i Marije r. Hru-by. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu bili poljodjelci. Osnovnu je školu završio u Vrbovi (Nova Gradiška) 1934. godine, a Državnu realnu gimnaziju 1942. godine u Novoj Gradiški.
 G. 1945. upisao je studij šumarstva na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je u jesen 1949. g. Za vrijeme studija radio je kao volonter kod sveuč prof. Stanka Flögela i obavljao je predispitne konzultacije radi povećanja efikasnosti polaganja ispita.
 Po diplomiranju raspoređen je u Šum. grad. poduzeće Nova Gradiška, kao mlađi inženjer-pripravnik (1.11.1949.-9.3.1950.). U upravi je radio na sređivanju tehničke dokumentacije, a u sekciji na izrađivanju i obračunu izvršenih građevinskih radova. U šumsko — građevnoj sekciji Kutina bio je upravitelj (10.3.1950.-30.6.1951.).
 U grad. grupi DIP-a Novoselec, osim na izvođenju radova, radio je kao mlađi inženjer na trasiranju šumskih pruga (1.7.1952.-14.12.1952.). Od ostalog projektiranog i izvođenog treba spomenuti kombinaciju čekrka i uspinjače, skladište zapaljivog materijala i projektorsku kino-kabinu.
 Za vrijeme rada u DIP-u Novoselec položio je i stručni državni ispit (15.9.1952.).
 Radi predviđene (neostvarene) izgradnje žičare na ličkoj Plješivici premješten je u DIP Sisak, gradilište Plješivica, gdje je rukovodio izgradnjom puteva (l. VII.-14.12.1952.).
 Zbog lošeg stanja u šumskom radilištu, biva premješten za njenog upravitelja (15.12.1952.-30.11.1953.). Uz pomoć inženjera Würtha sređuje stanje i uspijeva u zimskoj sjeći provesti princip "krojenje od panja, a izradba od krošnje". Prihvatio je ponudu da se zaposli u šumarstvu (sto mu je bila želja još prije upisa na fakultet), pa se preselio u Vinkovce za rukovoditelja Građevnog odjela (1.12.1953.-30.4.1954.), a zatim u Šumariju Vinkovci (1.5.1954.-31.3.1956.). Tu se radilo pretežito na izgradnji i popravcima šumarija, lugarnica i stanova radnika. Sudjelovao je u izgradnji šumarija: Lipovac, Stro- sinci, Gunja, Županja i Spačva, te u rekonstrukciji šumarija: Otok i Cerna, na izgradnji naselja u Spačvi i drugo. Od objekata niskogradnje bio je angažiran na izvedbi kanala područja Dobrinja i ceste naselja Spačva - Otok.
 Zbog reorganizacije u Š.G. Vinkovci, prihvatio je ponudu i prešao u Dl "Slavonija" Slavonski Brod (1.5.1956.-21.9.1965.). Bio je sef građevinskog odjela, sef investicijskog odjela, vršitelj dužnosti tehničkog direktora, rukovoditelj službe za unapređenje proizvodnje i kapitalne izgradnje te rukovoditelj Biroa za razvoj. Cijelo je vrijeme radio na poslovima održavanja, uređenja i pripreme preseljenja poduzeća na novu lokaciju.
 Osnivanjem centra za razvoj drvne industrije (CDI) Slav. Brod od strane drvno - industrijskih poduzeća slavonske regije i Privredne komore Osijek postavljen je za direktora u osnivanju CDI, a kasnije za direktora (1.10.1965.-31.7.1973.). Zadatak CDI bio je raditi kao zajednička služba za razvoj osnivača na približavanju DIP-ova podjeli poslova, kooperaciji, unapređenju proizvodnje i proizvoda te prenošenju novih dostignuća u proizvodnjama i proizvodima.
 Iz obiteljskih razloga (školovanje djece) koristi priliku i prelazi u Poslovno udruženje drvne industrije Zagreb (1.8.1973.), a zatim u Zajednicu šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom Zagreb (28.2.1979.), pa u Poslovnu zajednicu šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom Zagreb (31.12.1988.), kad odlazi u mirovinu. U tom razdoblju radio je na poslovima: primarne prerade drva (1.9.1973.-18.10.1979.), te djelatnosti cijele drvne industrije (30.11.1980.) i drva u građevinarstvu (31.12.1988.). Osim na poslovima navedenih područja radio je u vezi sa cijenama, standardizacije, znanstveno — istraživačkoga rada i informatike (naročito sa područja tržišta i tehnologija), član je HŠD.
 Njegovo uspješno djelovanje i zasluge za našu drvnu industriju potvrđuju novi proizvodi kao što su podni elementi od drva (Orahovica), lijepljeni nosači (Voćin), specijalizacija na osnovi tehn. usavršavanja proizvodnje (“S. Geli” Đakovo).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 BILJAK, Roman: Ivo Delajković (1923–2010), ŠL 9-10/2010, s.550 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM