HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10108
ime DENISOV, Gabriel
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjer
     


lokacija

rođen11. 3. 1894.Sankt Petersburg /Rusija/
apsolvirao1925.
diplomirao1927.ŠF Zagreb
karijera1929.Ogulin
djelovao Ogulin, Modruš, Plaški Drežnik grad
umro1943.Plaški
dodatne listeruski studenti Sin Petera, ing. i Marije.
 Studirao je na Gospodarsko-šum, fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1924.-25. a diplomirao 1927.
 Zaposlio se 1929. i čitavo vrijeme do rata radio je na području Ogulinska imovne općine, napredujući do zvanja višeg šum. pristava, najprije kao šum. ing.asistent pri Direkciji u Ogulinu, a nakon položenog stručnog ispita 1930. kao upravitelj Šumarija Ogulin, Modruš, Plaški i Drežnik Grad. Za vrijeme rata radio je u Drežnik Gradu i Ogulinu, a kraće vrijeme kao upravitelj i v.d. kotarskog šumara u Imotskom.
 God. 1943. ubili su ga četnici kod Plaškog i njegovo se ime nalazi na ploči u Šum. domu u Zagrebu.
 Bio je član JŠU i HŠD.

 Borošić, J.: SIS, s. 6, 73, 107, 141.
 *** Šumarska nastava, s. 354.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: Studenti rodom iz Rusije i Ukrajine koji su šumarske znanosti apsolvirali u Zagrebu, ŠL 5-6/2006, s.277 pdf

thanks to:
HŠ&HŠD&BM