HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10109
ime DERETA, Bogdan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10109)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen16. 7. 1909.Drljače /Sisak/
umro1. 8. 1988.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Potječe iz obitelji seoskog učitelja s desetoro djece. Realnu gimnaziju polazio je i završio u Petrinji, a studij šumarstva na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu 1937. godine.
 Prvo radno mjesto bilo mu je u Direkciji državnih šuma te je do 1942. g. radio u taksaciji i u Građevinskom odsjeku.
 Osjećajući se ugroženim u Zagrebu, odlazi 1942. g. u Beograd gdje, nakon kraćeg nadničarenja, dobije mjesto u Ministarstvu narodne privrede i radi u sektoru uređivanja bujica.
 Nakon oslobođenja Beograda (1944.) imenovan je Sefom Odsjeka za naučni rad Povjereništva poljoprivrede i šumarstva. Od kraja 1946. g. nalazi se na dužnosti inspektora kontrolne službe za šumarstvo i drvnu industriju FNRJ.
 U proljeće 1947. g. odlazi u svojstvu savjetnika za šumarstvo u NR Albaniju u ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, gdje radi na organizaciji šumarske službe.
 U jesen iste godine vraća se u Beograd gdje je u Ministarstvu za šumarstvo FNRJ imenovan za načelnika Odjela za uzgoj šuma. Na toj dužnosti ostaje do 26.5.1950. g. kada je premješten za direktora Š.G. "Viševica" na Rijeci, odakle 15.11.1951. prelazi u Split za direktora Srednje šumarske škole za krš gdje se zadržao deset godina.
 Početkom 1962. godine nastupa na dužnost u Institutu za šumarska istraživanja u Zagrebu, gdje radi u Sektoru za mehanizaciju do 1968. g., a onda prelazi na iste poslove u Poslovno udruženje šumskoprivrednih organizacija Hrvatske u Zagrebu.
 Početkom 1973. prelazi u Zajednicu za financiranje usmjerenog obrazovanja u šumarstvu i drvnoj industriji SRH u svojstvu tajnika. S tog radnog mjesta odlazi u mirovinu krajem 1978. g.
 U svom radnom vijeku uz redovne dužnosti sudjelovao je u radu raznih komisija i odbora, kao npr. na dužnosti predsjednika ispitne komisije za stjecanje visoke kvalifikacije, član Komisije za kadrove Poljopivredno-šumarske komore Hrvatske itd.
 Dakle, inž. Dereta velik dio svoga rada uložio je u stručno prosvjećivanje.
 Bio je predavač i na Š.F. u Zagrebu. Predavao je zaštitu na radu. Napisao je i priručnik pod tim naslovom koji se koristio i u srednjim školama šumarstva i drvne industrije.
 Objavio je i niz članaka i raznih publikacija. Bio je sudionik u gradnji dviju zgrada za šumarske škole - u Splitu i Karlovcu.
 Za svoj rad dobio je ing. Dereta 1976. g. zlatnu medalju i povelju, a prigodom odlaska u mirovinu 1978. g. Orden zasluga za narod sa srebrnim zrakama.

1*** Zbornik Društva inženjera i tehničara u Splitu, 1958.
2*** Savjetovanje o kršu Jugoslavije, 1958.
3*** Radovi, Institut za šumarska istraživanja 1962, 1863, 1964, 1966. 1967. i 1969.
4Dereta B., 1964: Mehanizacija izvlačenja i transporta drveta u ČSSR. Š.L. 11-12, s.513 PDF
5*** Bilteni Zavoda za zaštitu pri radu 1967., 1972.
6*** Bilteni Poslovnog udruženja šumskoprivrednih organizacija Hrvatske od 1969. -73.
7Motorne pile. Zagreb, 1979., s. 1-176.
8Dereta, B., 1982: Dio arboretuma sa staklenikom b. Srednje šumarske škole za krš u Splitu.. Š.L. 4-5, s.156 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Piškorić, O.: In memoriam - BOGDAN DERETA, dipl. ing. šumarstva. Š.L. 1-2, 1989., Zagreb, s. 92-94.
 Piškorić, O.: Dereta, Bogdan, HBL 3, Zagreb, 1993. s. 307. (O. P.)
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PIŠKORIĆ, Oskar: BOGDAN DERETA, dipl. inž šum., ŠL 1-2/1989, s.92 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM