HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10112
ime DERETA, Mihajlo
zvanje
zanimanje     
direktor Direkcije šuma u Vinkovcima, viši šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10112)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen17. 10. 1886.Vojnić
apsolvirao1907.
diplomirao1908.
umro11. 7. 1938.Novi Sad /Vojvodina/
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Osnovnu Školu polazio je u rodnom mjestu, a Realnu gimnaziju u Karlovcu. Ispit zrelosti položio je s odličnim uspjehom 1905. g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskoj akademiji u Zagrebu od 1905. do 1908. g. Godinu dana proveo je i na Visokoj školi za kulturu tla u Beču, zbog štrajka sveučilišne omladine u Zagrebu protiv bana Raucha. Diplomirao je 1908. godine.
 Dereta je i sam aktivno sudjelovao u borbi napredne omladine.
 Poslije diplomiranja službovao je kod tadašnje političke uprave kao Šumarski vježbenik, pristav i nakon toga Šumar. Pokazao se kao vrstan geodeta i Šumarski tehničar obavljajući premjer i reambulaciju međa u šumama zemljišnih zajednica kotara Sisak.
 U I. svjetskom ratu, zarobili su ga Rusi, pa je šest godina proveo u raznim ruskim krajevima proživjevši sve strahote boljševičke revolucije. Konačno preko Sibira vratio se morskim putom kuci.
 Vrativši se, stupa u službu -kratko vrijeme kod upravne vlasti, a zatim kao direktor Otočke imovne općine. G. 1925. postavljen je za taksatora Križevačke imovne općine u Bjelovaru i na tom mjestu ostaje punih osam godina.
 G. 1934. imenovan je za direktora Petrovaradinske imovne općine, gdje provodi samo osam mjeseci, pa bude postavljen za direktora Kralj, direkcije šuma u Vinkovcima, na kojem ga je mjestu zatekla prerana smrt.
 Službujući po raznim mjestima i na raznim položajima, stekao je obilno iskustvo u svim Šumarskim granama. Zato je Dereta bio izrazito Šumarska ličnost.
 Posebno se isticao u nastojanju da se slavonske hrastove šume u vlastitoj režiji iskorištavaju i prerađuju.
 Kao prijatelj i drug bio je nenadmašiv. Bio je i dobar lovac.
 Cijenili su ga kao starješinu. Bio je član mnogih građanskih društava, jer je svugdje uživao velik ugled.
 Umro je u 52. godini života.

1Ing. M. Dereta, 1929: Omeđašivanje šuma na temelju kopija katastralnih nacrta.. Š.L. 4, s.147 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: SIS, s. 3, 69, 83.
 Šnajder, L.: Ing. Mihajlo Dereta. Š.L. 1938., s. 458-459.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ŠNAJDER, Luka: † Ing. Mihajlo Dereta., ŠL 8-9/1938, s.458 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM