HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10120
ime V., Marija
prije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10120)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1982.
diplomirala13. 1. 1983.

član HŠD ogranak
Senj

1983

Stručne službe

diplomirani inženjer šumarstva

 Kćerka Bože i Kate. Hrvatica. Potječe iz radničke obitelji, koja živi u Krasnom Polju. Srednju kemijsko-tehnološku školu završila je u Zagrebu 1978. g.
 Studij šumarstva upisala je 1.10.1978. g. na Š.F. u Zagrebu. Diplomirala je 13.1.1983. g. iz dendrometrije. Naslov diplomskog rada glasio je "Izmjera velikih šumskih površina", (vid. VUKUŠIĆ, 5. knjiga).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM