HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10134
ime DIVJAK, Manojlo
zvanje
zanimanje     
inspektor Ministarstva šuma i rudnika
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10134)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen5. 2. 1878.Korenica
djelovao Beograd /Srbija/
umro9. 6. 1938.Beograd 
 Šumarstvo je učio na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima i otišao službovati u Srbiju, gdje je proveo i ratne godine.
 Poslije rata premješten je u Šumarski odsjek zemaljske vlade u Zagreb, gdje je službovao nekoliko godina, a onda je premješten u Ministarstvo šuma i rudnika u Beograd.
 Za vrijeme boravka u Zagrebu obnašao je nekoliko godina čast tajnika Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva. Bavio se i literarnim radom, te je sa više članaka šumsko-političke prirode surađivao poglavito u Šum. listu i u Hrvatskom drvotršcu.

1Piše Divjak, 1893: Šume i šumarstvo u Srbiji. Š.L. 8-9, s.316 PDF
2Napisao Manojlo Divjak, 1900: Kako da stanemo na put šumskim štetama kod krajiških imovnih obćina.. Š.L. 3, s.172 PDF
3Napisao Manojlo Divjak, 1900: Pomlađjivanje šumah kod imovne obćine Petrovaradinske.. Š.L. 4, s.193 PDF
4Piše Manojlo Divjak, 1900: Kako da stanemo na put šumskim štetama, kod krajiških imovnih obćina?. Š.L. 7, s.415 PDF
5Napisao Manojlo Divjak, 1900: O katastru pravoužitnikah.. Š.L. 9-10, s.532 PDF
6Napisao Manojlo Divjak, 1901: O šumskim štetama.. Š.L. 3, s.151 PDF
7Piše Divjak, 1904: Šumarstvo u Srbiji na raskrstnici.. Š.L. 5, s.241 PDF
8Piše Divjak., 1904: Izmjene i dopune u srpskom zakonu o šumama.. Š.L. 7, s.361 PDF
9M. Divjak, 1905: Drvarska trgovina.. Š.L. 4, s.152 PDF
10M. Divjak, 1905: Ograničavanje šuma u Srbiji.. Š.L. 7-8, s.308 PDF
11GLASNIK; Udruženje šumarsko-tehničkog pomoćnog osoblja, Beograd 1923. BIB
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Š.L. 1938., 344.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: † Manojlo Divjak, ŠL 6/1938, s.344 PDF
 Vladisavljević, S.: MANOJLO DIVJAK (1878—1938)., ŠL 9-10/1988, s.466 PDF
 

 Rođen u Korenici 1878. Nakon završene gimnazije u Zagrebu diplomirao šumarstvo 1895. na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima. Do odlaska u Srbiju 1901. radi u Pisarovini, Srijemskoj Mitrovici i šumariji Klenak. Nakon I. svjetskog rata premješten je u Šumarski odsjek Povjereništva Ministarstva šuma i ruda u Zagrebu, a 1922. u Beogradu je inspektor Glavne šumarske direkcije Ministarstva šuma i ruda te na tom položaju ostaje do umirovljenja 1927. Djelovao je u Srpskom šumarskom udruženju i Težaku u Beogradu te u Jugoslavenskom šumarskom udruženju u Zagrebu. Sudjeluje u pokretanju i uređivanju tjednika Jugoslavenska šuma (1920–22). Njegovi napisi s područja šumarske politike i šumarskoga gospodarstva važni su dokumenti za povijest šumarstva Kraljevine SHS (Jugoslavije).    IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM