HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10137
ime D., Đuro
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1993.
diplomirao22. 7. 1994.

 Sin Milošev. Potječe iz šumarske obitelji. Otac mu je bio šumarski tehničar, a majka ekonomski tehničar. Živjeli su u Lekeniku kod Siska. Srednju školu završio je u Zagrebu 1985. g., a šumarstvo je upisao 1.10.1985. g. na Š.F. u Zagrebu.
 Diplomirao je 22.7.1994. g. iz iskorišćivanja šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Utjecaj sušenja hrasta lužnjaka na kvalitetu sortimenata".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM