HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10139
ime DOBRIĆ, Ante
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen5. 8. 1894.Split
apsolvirao1922.
diplomirao1923.
umro21. 1. 1984.Zadar

 Maturirao je u rodnom gradu na Velikoj realki 1913. g. pa odlazi na odsluženje vojnog roka, ali zahvatio ga je I. svjetski rat i iz vojske se vraća tek 1919. g. Tada upisuje studij šumarstva na tek osnovanom Gospodarsko - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvira studij 1921.-22. škol. g., diplomira 1923. a s radom započinje 28.12.1923. kao šumarski vježbenik u Šumskoj upravi u Varešu (Bosna).
 Nakon pripravničkoga staža, 1925. premješten je za šumskog referenta u Duvno. Ondje on osniva rasadnik u želji da realizira "Županjski elaborat" za Pošumljavanje koji je načinjen potkraj XIX. stoljeća, ali ondje ostaje samo dvije godine i biva premješten u Trebinje, a 1930. u Rogaticu (Bosna).
 Godine 1934. premješten je za sefa Šumske uprave u Bihaću, gdje ostaje do 1940. g. kad je premješten u Ispostavu Banske vlasti Banovine Hrvatske u Splitu. Tu mu je povjerena referada za po-šumljavanje i na tom poslu, osim u toku II. svjetskog rata, kad je upravitelj Šumarije Karlovac, ostao je do kraja.
 Naime, 1947. g. postavljen je za šumarskog referenta NOO u Kninu, a kad je 1948. g. osnovana Sekcija za Pošumljavanje i melioraciju krša u Zadru, Dobrić prelazi u Zadar, gdje radi do 1951. godine kada zbog bolesti odlazi u invalidsku mirovinu. U tom kratkom razdoblju zahvatio je pošumljavanjem blizu 500 ha.
 Nakon što mu se zdravstveno stanje popravilo, reaktivirao se 1956. kao šumarski inspektor NO kotara Zadar i na tom mjestu ostaje do odlaska u starosnu mirovinu.
 Kao umirovljenik traga u zadarskom Povijesnom arhivu za dokumentima u kojima je riječ o šumarstvu. Tako je obradio 75 dokumenata. I tada je svojim savjetima pomagao mlađim šumarima u pošumljavanju krša.

 Borošić, J.: SIS, s. 5, 50, 96.
 Tkalčić, B.: 85-godisnjica Ing. Ante Dobrića. Š.L. 11-12, 1979, Zagreb, s. 633-636.
 Piškorić, O.: In memoriam - ANTE DOBRIĆ, dipl. inž. šumarstva. Š.L. 5-6, 1984., Zagreb, s. 305-306.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 TKALČIĆ, Branko: 85-godišnjica ing. Ante DOBRIĆA., ŠL 11-12/1979, s.635 PDF
 PIŠKORIĆ, Oskar: ANTE DOBRIĆ, dipl. inž. šum., ŠL 5-6/1984, s.305 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM