HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10147
ime DOJKOVIĆ, Vilim
zvanje
zanimanje     
šumarski nadzornik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10147)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen6. 5. 1856.Kloštar Ivanić
umro21. 11. 1937.Zagreb Sin ivanićgradskog ljekarnika mr. ph. Josipa. Osnovnu je školu polazio u rodnom mjestu i u Bjelovaru, a gimnaziju u Zagrebu i na Rijeci.
 Šumarstvo je učio na Gospodarsko - šumarskom učilištu u Križevcima. Školovanje je završio 1875. g.
 Počeo je službovati najprije kao besplatni šumarski vježbenik u Varaždinu, a g. 1976. postavljen je za moslavačkoga kotarskog šumara u Popovači.
 G. 1878. položio je s odličnim uspjehom državni ispit za samostalno vođenje šumskoga gospodarstva.
 Već kao mlad šumar pisao je članke u "Narodnim novinama" u kojima je propagirao podizanje šumarske škole u Križevcima na rang akademije. Od 1879. do 1882. g. vodio je upravu Prve banske imovne općine u Glini. Zatim je neko vrijeme službovao na vlastelinstvu biskupa Strossmayera u Đakovu.
 G. 1886. imenovan je nadšumarom i upraviteljem Đurđevačke imovne općine, a g. 1888. prelazi kao županijski nadšumar u zemaljsku službu, najprije kod županije bjelovarske, a zatim varaždinske i zagrebačke. G. 1896. premješten je u tom svojstvu k požeškoj županiji-
 God. 1898. bio je na vlastitu molbu umirovljen i prešao je u privatnu službu kod vlastelinstva Daruvar, Budinščina, Kamnik i Macelj.
 Neko vrijeme bio je tajnikom Trgovačkog doma u Zagrebu.
 Godine 1908. vraća se u aktivnu državnu službu, kao županijski, a kasnije i zemaljski šumarski nadzornik I. razreda u Zagrebu do 1917. godine.
 Kao županijski nadšumar i županijski šumarski nadzornik bio je predsjednikom ispitnog povjerenstva za polaganje šumsko-tehničkog ispita za pomoćnu službu. Ni nakon umirovljenja 1917. g. ne miruje, već službuje do kraja 1928. godine u raznim privatnim namještenjima: kao upravitelj šuma plemenite općine Turopolje, tehnički izvjestitelj Prve hrvatske štedionice, direktor Zagorske šumske industrije, upravitelj šuma vlastelinstva iločkog, upravitelj šuma kamničke korporacije i predstojnik šumskog ureda vlastelinstva Vukovar.
 Dugi niz godina bio je odbornik i tajnik Hrvatsko - slavonskog šumarskog društva, te urednik "Šum. lista" 1894. g. u kojem je i surađivao s većim brojem članaka.
 U toku svoga dugogodišnjeg službovanja Dojković je imao prigode da znatno utječe na organizaciju i uređenje šumarske službe.
 Neumorno je radio na svim specijalnim pitanjima oko organizacije šumarske struke, na predstavkama, memorandumima i protestima. Napose se isticao radom na pitanjima agrarne reforme prema šumarstvu. Napisao je svoj životopis, ali ga je u toku bolesti uništio. U njemu je bio napisao kako je vodio borbu za svoja prava i prava hrvatskog šumarstva. Bio je borbenog duha i nije prezao ni od kakvih neprilika.
 Marljivo je pratio njemačku šumarsku i lovačku literaturu i nastojao da to čine i mlađi šumari.

1, 1882: Nacrt osnove šumskoga zakona za Hrvatsku i Slavoniju, ustanovljen na VI. glavnoj skupštini hrvatskog šumarskog družtva, obdržavanoj na dne 13. kolovoza 1882. i sliedećih dana u gradu Zagrebu.. Š.L. 5, s.254 PDF
2, 1891: Ingenieur — šumar.. Š.L. 3, s.130 PDF
3Prigovori prijatelja P. W-a. LRV 10-11, 1892, 122-127; 12, 134-140.
4Prolaz šljuka našimi krajevi. LRV 11, 1898., 136.
5Vještice o šljuki. LRV 4, 1899., 19.
6Lovačke crtice iz Daruvarskog kraja. LRV 2, 1900., 17-20.
7Zecu i šljuki u prilog. LRV 4, 1900., 41-45.
8Teta lija i njezina svojta. LRV 6, 1900., 65-69.
9Uporaba oružja i nuždna obrana lovočuvarskog osoblja. Ibid. 9, 1900., 104-108.
10Piše Vilim Dojković, kr. žup. šum. nadzornik u miru, 1900: XI dnevni razred u šumarsko-tehničkoj službi. (Dopis).. Š.L. 7, s.422 PDF
11Prošlojesenska selidba šljuka. LRV 2, 1901., 19.
12Pripomenke k našem lovskom zakonu. Ibid. 5, 1901., 53-56.
13Teta lija. LRV 6, 1903., 61-66.
14O puški i torbaku. LRV 8, 1903., 85-88; 9, 97-91; 10, 111-114.
15Vilim Dojković, kr. žup. šum. nadzornik u miru, 1903: Sij i sadi, goji šumu!. Š.L. 5, s.193 PDF
16Dojković Vilim, 1903: Promet i trgovina: "Trgovački dom u Zagrebu" o stanju domaće trgovine drvom. Š.L. 5, s.228 PDF
17Stanje domaće trgovine drvom. Š.L. 1903., 228-237.
18Vilim Dojković, kr. žup. šumar, nadzornik u miru, 1903: Osvrt na članak: "Revizija gospodarstvenih osnova".. Š.L. 6, s.272 PDF
19Vilim Dojković, kr. žup. šum. nadzornik u miru, 1903: Šume zaštitnice (§§. 6. i 7 ), i šume zabranite (§. 19. š. z.).. Š.L. 8-9, s.393 PDF
20Sume zaštitnice (6 i 7) i šume zabranite (19. s. z.). Š.L. 1903., 393-410, 510-540, 609-616.
21Vilim Dojković, kr. žup. šum. nadzornik u miru, 1903: Moj odvrat g. nadzorniku Borošiću.. Š.L. 12, s.697 PDF
22Piše Vilim Dojković, kr. šum. nadzornik u miru, 1904: Pripomenci k naredbi o sastavku gospod. osnova za šume podvrgnute osob. javn. nadzoru.. Š.L. 2, s.64 PDF
23Pripomenci k naredbi o sastavku gosp. osnova za šume podvrgnute osob. jav. nadzoru. Š.L. 1904., 64-85, 124-137, 165-178.
24V. Dojković, 1905: Odgovor na prigovore na moje pripomenke k naredbi o sastavku gosp. osnova za šume stojeće pod javnim nadzorom.. Š.L. 12, s.523 PDF
25Osjeguranje proti nezgodama s lova. LRV 7, 1906., 75-76.
26Hajka na zakon o lovu. LRV l, 1906., 1-6.
27Od V. Dojkovića, 1906: Reambulacija šumskih medja.. Š.L. 3, s.81 PDF
28Od V. Dojkovića, 1906: O njezi sastojina.. Š.L. 4, s.122 PDF
29Piše šum. nadzor. Dojković, 1910: Promaknuće po službenoj dobi.. Š.L. 7-8, s.244 PDF
30Pismo iz Draganićkog luga. Š.L. 1912., 121-145, 161-181.
31Drugo pismo iz Draganićkog luga. Š.L. 1913., 194-210, 261-271, 299-308.
32Opća narodno-gospodarstvena važnost lova. LRV 7-9, 1919., 25-28.
33Predavanje i predlog Vilima Dojkovića kr. zem. šumarskog nadzornika u m., 1919: O postupku pri izradbi novog šumskog zakona.. Š.L. 1-2, s.18 PDF
34Hrvatsko šumarsko društvo (1871-1921). P. S. S., Zagreb, 1926., 23-36.
35Naša lovačka izložba. LRV 8-9, 1925., 154-161.
36O najnovijem projektu zakona o lovu. LRV 3-4, 1928., 75-86.
37Lovne prilike u Srijemu. Ibid. 5-6, 181-184.
38O podignuću lovišta. LRV 5, 1931., 183-191.
39U Psunju na divlje svinje. LRV 11, 1933., 418-426.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 M. D.: Vilim Dojković, Š.L. 1938, 100-102.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I.
 Š.E. L: JLZ Zagreb, 1980., 358.
 Frković, A.: Bibliografija LRV. Bertović, S.: HBL 3, s. 454-455.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Naši jubilarci: Lj. Brosig, V. Dojković, J. Jekić, I. Troper, D. Trotzer ., ŠL 5/1935, s.173 PDF
 N. D.: † Vilim Dojković., ŠL 2/1938, s.100 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM