HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10162
ime DOŠEN, Jerko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10162)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen19. 1. 1913.Smiljan /Gospić/
umro17. 9. 1990.Zagreb

 Osnovnu je školu završio u Smiljanu, a gimnaziju u Gospiću.
 Šumarstvo je studirao na Š.F. u Zagrebu i Beogradu.
 Narušena zdravlja, nakon završenih studija, u toku II. svjetskog rata odlazi na liječenje i oporavak u zdravstvenu ustanovu Klenovnik kraj Varaždina.
 Godine 1945. dolazi na službu u NOK Krapina, gdje obavlja poslove kotarskog šumarskog referenta do 1947. U to vrijeme sudjelovao je u obnovi popaljenih sela Hrvatskog zagorja, čuvajući šume, osobito Macelj.
 Slijedeće njegovo radno mjesto bilo je tehničkog upravitelja Kotarskog šumskog gospodarstva Djurmanec gdje se zadržao do proljeća 1948. g. kada je osnovano Kotarsko šumsko poduzeće kojem je on postavljen za upravitelja. Na tom se mjestu zadržao samo godinu dana, pa je premješten na inspekcijske poslove u šumarstvu Zagrebačke oblasti. Te poslove obavlja samo do proljeća 1950. godine, jer se tada na poziv NOK-a Krapina vraća u Krapinu na poslove šumskog referenta. I tu se zadržava samo godinu dana jer je ponovo premješten u Kotarsko šumsko poduzeće Djurmanec za tehničkog direktora.
 Nova reorganizacija šumarstva zahtijeva premještaj i prelazak na novo radno mjesto. Postavljen je za upravitelja krapinske šumarije koja je bila u sastavu Š. G. "Šamarica" Zagreb.
 Od 1955. do 1960. kotarski je šumarski inspektor NOK-a Krapina, a tada je postavljen za direktora Š. G. "Macelj" Krapina.
 Pripajanjem Š. G. "Macelj" Š. G. Zagreb, Došen ing. Jerko 1963. godine prelazi u Radnu zajednicu Š. G. Zagreb, gdje obavlja poslove hortikulture i turizma. On je smatrao da su hortikultura i turizam sastavni dio šumarstva.
 U mirovinu odlazi s tog radnog mjesta 30.6.1978. g.

 Meštrović, Lj.: In memoriam - JERKO DOŠEN, dipl. ing. šumarstva. Š.L. 10-12, 1991., Zagreb, s. 572-573.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 MEŠTROVIĆ, BEZAK, Ljubica: JERKO DOŠEN, dipl. inž. šum, ŠL 10-12/1991, s.572 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM