HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10164
ime D., Miloš
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10164)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1963.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1967.
diplomirao1968.

član HŠD ogranak
Bjelovar

22.09.1971

iščlanjeni

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Nikole i Marije r. Trivanović. Srbin, državljanstvo hrvatsko, pravoslavne vjeroispovijesti. Roditelji su mu bili poljodjelci.
 Osnovnu je školu završio u Varaždinu 1959. g., srednju Šumarsku školu u Karlovcu 1963.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Diplomirao je 1968. g.
 Poslije diplomiranja, od 1969. do 1970. g. obavio je pripravnički staž u Upravi šuma Bjelovar.
 G. 1970. zaposlen je kao referent za iskorišćivanje šuma u Šumariji Ivanska. Na tom radnom mjestu ostao je dvadeset godina, do 1990. Tada je premješten na mjesto revirnika u istoj Šumariji, gdje radi do zaključenja podataka za Leksikon (1995.).
 Član je HŠD.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM