HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10168
ime DRAGIŠIĆ, Petar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10168)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen30. 9. 1897.Rujevac
apsolvirao1924.
diplomirao1925.
umro14. 11. 1968.Zagreb Diplomirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu 1925.
 Službovao je u Direkciji šuma Zagreb (1925.-1927.), zatim kao upravitelj šumarija Grubišno Polje, Ivanovo Selo, Virovitica (1927.-1941.).
 Ratne godine (1941.-1945.) proveo je u zarobljeništvu.
 Od 1947. do 1951. direktor je Š.G. Karlovac i Š.G. Zagreb, glavni inženjer Glavne direkcije drvne industrije. Bio je načelnik u Ministarstvu šuma Zagreb i vršilac dužnosti pomoćnika ministra.
 Od 1952. g. do umirovljenja 1963. bio je zaposlen u Institutu za šumarska istraživanja u Zagrebu na istraživačkim radovima njege šuma.
 U HŠD i Savezu lovačkih društava bio je potpredsjednik.

1Sjećanja na doživljaje za vrijeme rike jelena 1912-1957. LRV 6, 1968. /69., 138-145.
2Vepar bojdžija. LRV 6, 1938., 294-298.
3Lovstvo u SR Hrvatskoj od 1945-1965. Š.L. 1965., 539-551 i LRV. 3, 1966. /67, 43-52.
4Šta sve utječe na izgradnju i razvitak rogovlja kod srneće i jelenske divljaci. LRV l, 1947., 17-19; 2, 13-14; 6, 15-18.
5Sačuvajmo nasu divljač. Ibid. 2, 6-7.
6Zečje ljubakanje. LRV 3-4, 1947., 12-14.
7Odstrel srnjaka. LRV 6, 1947., 19-20.
8Jelen riče, iz nozdrva mu bije para. Ibid. 9, 5-10.
9P. Dragišić, 1951: Ing. Nikola Ilić. Š.L. 12, s.425 PDF
10O organizaciji borbe protiv vukova. LRV 5, 1953., 100-101.
11O hitnoj obustavi odstrela zečeva. Ibid. 10-11, 226.
12Uništavanje vukova. LRV 10-11, 1953. 236-237.
13Osvrt na ovogodišnju riku jelena. Ibid. 247-248.
14LOVAČKI PRIRUČNIK; LOVAČKA KNJIGA, ZAGREB 1953. BIB
15Problematika lovstva Jugoslavije. LRV 1-2, 1954., 1-10.
16Čišćenje sastojina. Obavijesti, Institut za šumarska i lovna istraživanja NRH 2, 1954., 9-13.
17Uzgojni radovi prema Schädelinu. Mogućnost praktične provedbe na velikim površinama. Ibid. l, 14-20.
18Uzgojne radnje u nenjegovanim i nepročišćenim sastojinama listača. Ibid. 3, 15-18.
19LOVAČKI PRIRUČNIK; LOVAČKA KNJIGA, ZAGREB 1954. BIB
20Radovi na njezi mladika. Ibid. 1. 1955., 11-21.
21Pred odstrel jelena za vrijeme rike. LRV 9, 1955., 219-221.
22Dragišić ing. Petar, 1955: Problem razvitka i njege mladih sastojina bukve i hrasta kitnjaka u NR Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.374 PDF
23Pred jelensku riku. LRV 7-8, 1956. /57., 205-207.
24JELEN; LOVAČKA KNJIGA, ZAGREB 1957. BIB
25Problem jelenske divljaci u Hrvatskoj. LRV 7, 1959/60., 173-179.
26Lovni turizam u SR Hrvatskoj od 1960/61. do 1964/65. LRV 5, 1966/67., 115-118.
27PROBLEMI NJEGE U PRIRODNIM EKONOMSKIM JEDNODOBNIM I PREBORNIM VISOKIM ŠUMAMA LISTAČA I ČETINJAČA NR HRVATSKE; SAVEZ ŠUMARSKIH DRUŠTAVA NR HRVATSKE, Zagreb 1962. BIB
28P. Dragišić, 1962: Problemi njege u prirodnim ekonomskim jednodobnim i prebornim visokim šumama listača i četinjača NR Hrvatske. Š.L. 11-12, s.369 PDF
29Lovno-privredna osnova. LRV 9, 1965/ 66., 185-189.
30Dragišić P., 1965: Lovstvo u SR Hrvatskoj od 1945—1965. g.. Š.L. 11-12, s.539 PDF
31Priroda i Čovjek. LRV 4, 1966. /67., 107-109.
32Na starim jelenskim stazama. LRV 5, 1966/67., 139-142.
33Radovi na donošenju uputstava za sastav lovnoprivrednih osnova. LRV 10, 1966. / 67., 278-279.
34Dragišić, P., 1966: Na godišnjicu smrti ing. Dušana Gjukića. Š.L. 7-8, s.398 PDF
35Lovačka društva i komune - odnos prema lovstvu. LRV 8, 1967. /68., 202-206.

nedeterminirano:
36Odnos općinske skupštine Karlovac prema lovačkim društvima. Ibid. 206-208.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Borošić, J.: SIS, s. 5, 40, 102.
 Kauders, A.: Šumarska bibliografija I i II.
 Frković, A.: Bibliografija LRV.
 Hren, V. i Srdić, D.: Petar Dragišić -in memoriam. Š.L., 1969, s. 75.
 Bertović, S.: Dragišić, Petar, HBL 3, Zagreb 1993., s. 559.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HREN, Vladimir: Petar Dragišić, ŠL 1-2/1969, s.75 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM