HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10169
ime D., Zdravko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1988.
diplomirao18. 9. 1989. Sin Rajka. Srbin. Potječe iz šumarske obitelji. Otac mu je šumarski tehničar, a majka kućanica. U doba školovanja živjeli su u Jelašinovcima kod Sanskog Mosta.
 Nakon završene gimnazije, upisao je šumarstvo na Š.F. u Zagrebu 1.10.1982. g. Diplomirao je 18.9.1989. g. iz uzgajanja Suma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Strukturne osobine šuma bukve i jele na Medvednici".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM