HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10172
ime D., Branko
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjer, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10172)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1915.
djelovao Karlovca

 Studirao je šumarstvo na Šumarskoj akademiji u Zagrebu u trajanju od osam semestara. Apsolvirao je škol. g. 1914.-15.
 U struci je započeo raditi 20.6.1930. g. Od 29.6.1930. šumarski je savjetnik Kotarskog načelstva Velika Gorica. Prema nepotpunim podacima u vrijeme NDH bio je zaposlen u Šumariji Sokolovac, Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM