HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10176
ime DRAŽENOVIĆ, Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10176)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen23. 2. 1886.Oriovac
umro1. 8. 1931.Vinkovci

 Potječe iz seoske obitelji.
 Nakon vrlo dobro završene pučke škole u rodnom Oriovcu poslali su ga roditelji u gimnaziju u Požegu, gdje je 1905. maturirao.
 Položivši maturu, posao je na Šumarsku akademiju u Zagrebu, koju je 1910. i završio kao jedan od prvih studenata u trajanju studija od osam semestara.
 Poslije završenih studija imenovan je šumarskim vježbenikom kod gradiške imovne općine, a g. 1913, nakon položenog državnog ispita za samostalno vođenje šum. gospodarstva, imenovan je šumarskim pristavom. Uskoro je, kao uspješan u struci, imenovan šumarom i nadšumarom, te je ostao kod gradiške imovne općine do 1928. g. služeći na šumarijama Novska, Okučani i Oriovac, a dijelom i kod gospodarstvenog ureda u Novoj Gradiški.
 Koncem 1928. g. premješten je u Krasno kod Senja za sefa šumske uprave otočke imovne općine, a slijedeće godine premješten je kao šumarski savjetnik Direkciji šuma brodske imovne općine u Vinkovcima, gdje je bio dodijeljen taksaciji, u kojem je svojstvu ostao do smrti.
 Draženović je bio sposoban šumar i dobar djelatnik, iskren drug i prijatelj. Rat je ostavio trajne posljedice na njegovu psihu, pa je tako i umro naprasnom smrću u 45. godini života.
 Sahranjen je na rimokatoličkom groblju u Vinkovcima.

 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 537.
 Hradil, D.: Lične vijesti - Ivan Draženović, šumarski savjetnik. Š.L. 1931., s. 441.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HRADIL, Dragutin: † Ivan Draženović., ŠL 9/1931, s.441 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM