HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10177
ime D., Đuro
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1977.
diplomirao7. 7. 1978.

član HŠD ogranak
Sisak

1978

iščlanjeni

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Rajka i Jelene r. Crnković. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu je školu završio u rodnom selu Nova Kršlja, a II. gimnaziju u Karlovcu 1969. g.
 Šumarstvo je studirao na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 7.7.1978. g. Živi u Sisku gdje je upravitelj Šumarije.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM