HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10180
ime D., Mile
zvanje
zanimanje     
kr. šum. nadinženjer
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10180)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Ispit zrelosti položio je u gimnaziji u Senju 1875. g., a nakon završene Visoke škole za zemljotežtvo u Beču, 1.8.1878. g. imenovan je vježbenikom kod Šumarskog ureda u Otočcu u Lici.
 Državni ispit za samostalno vođenje šum. gospodarstva položio je 25.9.1882. g. pred povjerenstvom zemaljske vlade u Zagrebu.
 Službovao je u šumarijama u Babin-Potoku, Gospiću, Sv. Roku (28 godina) i pet posljednjih godina u Vrbanji kraj Vinkovaca.
 Uz naporan rad po gudurama i vrletima Kapele i Velebita, od vježbenika do šumara i nadšumara, u mjesecu kolovozu 1907. ministarskom odlukom promaknut je u šumarskog nadinženjera.
 Bio je vrstan šumarski stručnjak od koga su učili i austrijski šumari.

 *** Š.L. 1911., s. 447-448.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Imenovanja. — Premještaji. — † Mile Drenovac, ŠL 12/1911, s.487 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM