HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10182
ime DRENJANČEVIĆ, Boris
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10182)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen28. 11. 1963.Đakovo
apsolvirao1987.
diplomirao17. 3. 1988. Sin Pavla. Hrvat. Potječe iz obitelji intelektualaca. Otac mu je profesor zemljopisa, a majka inženjer elektrotehnike. U vrijeme njegovog školovanja živjeli su u Osijeku. Srednju školu završio je u Osijeku CUO "Braca Ribar", matematičko-informatičko usmjerenje.
 Studij šumarstva upisao je 1.10.1982. g. na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 17.3.1988. g. iz genetike. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Morfologija šumske trešnje i mogućnosti vegetativnog razmnožavanja".
 Godine 1990. upisao je poslijediplomski studij iz područja uređivanja šuma.
 Od 1.5.1988. g. zaposlen je u ROŠ "Slavonska šuma", OOUR "Drvo" Osijek, gdje radi do 1.2.1991. g., kada prelazi u Službu za uređivanje šuma. Tu je nastavio raditi i kao samostalni taksator.
 Sudionik je domovinskog rata od studenog 1991. do lipnja 1992. godine. Nosilac je spomenice domovinskog rata.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM