HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10189
ime D., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10189)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1934.
diplomirao1935. Sin Ilijin. Potječe iz seoske obitelji. Osnovnu je školu završio u Divuši 1922., a realnu gimnaziju u Osijeku 1930. g.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1933.-34., a diplomirao je 1935. g.
 Čim je apsolvirao zaposlio se kao procjenitelj šuma zemljišne zajednice sela Desinića. Poslije diplomiranja odlazi na dužnost u poduzeće "Šipad" u Drvaru (BiH).
 Vojni rok odslužio je 1936. u Zemunu u školi za rezervne intendantske oficire, a zatim u Banja Luci. Nakon odsluženja vojnog roka dobiva u Direkciji šuma u Banja Luci mjesto sefa Odjela za uređivanje šuma, gdje ostaje do 1939. g. Iste godine položio je i stručni ispit u Beogradu.
 U toku rata bio je pozvan u domobransku vojsku, gdje se zadržao do 9.5.1945. Nakon toga bio je nekoliko mjeseci u JNA u Bjelovaru. U rujnu 1945. g. postavljen je za upravitelja šuma u Direkciji šuma Bjelovar. Najduže bio je sef uređivanja šuma. Od 1961. g. u zvanju je savjetnika.
 G. 1975., nakon 41. g aktivne službe otišao u redovnu mirovinu.
 član je Šumarskog društva od 1939. g.

1M. Drndelić, 1952: Sandrovčan ing. Mijo. Š.L. 12, s.496 PDF
2Drndelić M., 1959: Uređivanje šuma na području bjelovarske šumsko-privredne oblasti. Š.L. 4-5, s.106 PDF
3Drndelić M., 1962: Osvrt na završen prvi ciklus uređivanja šuma na području Bjelovarske šumsko privredne oblasti. Š.L. 8, s.270 PDF
4Drndelić, M., 1984: Gospodarska jedinica Virovitička Bilo gora u razdoblju od 1951. do 1981.. Š.L. 1-2, s.23 PDF
5Drndelić, M., 1985: Kronika šumarije Draganac za 1938/39. godinu.. Š.L. 7-8, s.376 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KLEPAC, Dušan: Najstariji taksator Hrvatske, šumarski savjetnik u m. Milan Drndelić, dipl. ing. šum. navršio je 23. listopada 90 godina, ŠL 9-10/2000, s.580 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM