HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10192
ime D., Miroslav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10192)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1993.
diplomirao9. 5. 1994.

 Sin Stjepana. Hrvat. Otac mu je bio trgovac, a majka kontrolor gotove robe. U toku sinovog školovanja živjeli su u Zagrebu. Drvarsko-tehničku srednju školu završio je u Zagrebu 1981. g.
 Studij Šumarstva upisao je 1.10.1981. g. na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 9.5.1994. g. iz Šumskih komunikacija. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Određivanje optimalne gustoće šumskih komunikacija u G. J. Šiljakovačka Dubrava Šumarije Velika Gorica".
 Poginuo je 21.4.1998. godine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HŠD - ogranak Ogulin: Miroslav Družić dipl. inž. šum. (1962 - 1998), ŠL 5-6/1998, s.298 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM