HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID102
ime B., Dušan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /102)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1970.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1970. god. U šumarstvu se zaposlio 1970, a 1974. radio je u Šumariji Vel. Grđevac, ŠG "Mojica Birta" Bjelovar. Druge podatke nismo pronašli.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM