HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10205
ime D., Dražen
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10205)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1983.
diplomirao14. 9. 1984.

član HŠD ogranak
Požega

1985

uprava šuma Požega

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ferde i Anice r. Horvat. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obrtničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Pleternici 1975. g., a matematičko-informatičko usmjerenje u CUO u Požegi 1979. g.
 Šumarstvo je studirao na Š.F. Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 14.9.1984. g.
 Šef je informatičke službe u Šumariji Požega.

1Ukrasno drveće i grmlje naših rasadnika; Hrvatske šume, Zagreb 2000. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM