HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10207
ime DUNDOVIĆ, Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, mr. sc.
     


lokacija

rođen15. 4. 1941.Delnice
niže obr.1951.Velimirovac
srednje obr.1959.Našice
apsolvirao1963.Šumarski fakultet u Zagrebu
diplomirao1964.Šumarski fakultet u Zagrebu
magistrirao1996.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1964.ŠG Krndija Našicepripravnik
1966.Šumarija Našicepomoćnik upravitelja
1968.Šumarija Koškaupravitelj
1971.Cestogradnja Našiceupravitelj
1988.Šumarija Našiceupravitelj
1. 1. 1991.ŠG Našiceupravitelj
1. 9. 1991.JP Hrvatske šume, Zagrebdirektor
18. 2. 1996.Direkcija Hrvatskih šuma, Zagrebstručni suradnik, pomoćnik direktora, savjetnik
umirovljen1. 7. 2006.
umro20. 8. 2022.
dodatne listedirektori i predsjednici Uprave HŠ

član HŠD ogranak
Zagreb

1999

mirovina

diplomirani inženjer šumarstva Rođen 15. travnja 1941. godine u Delnicama od oca Mije i majke Vice, po nacionalnosti je Hrvat katoličke vjere. Oženjen, supruga Vera, otac dvoje djece, mr. sc. Krešimira i Hrvoja, dipl. oec. Osnovnu školu završio je 1951. godine u Velimirovcu kod Našica, Gimnaziju u Našicama 1959. godine. Diplomirao 1964. na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao iz znanstvenog područja ekonomike i organizacije rada u šumarstvu 1996. obranivši magistarski rad pod naslovom „Projektiranje i izgradnja šumskih prometnica s gospodarskog i biološkog stajališta“.
 Tijekom 1962. i 1963.godine preko IEASTE-a bio je na studentskoj praksi po tri mjeseca kod Bavarskih državnih šuma na poslovima uređivanja šuma.
 Nakon završetka Šumarskog fakulteta 1964. godine zaposlio se kao pripravnik u Šumskom gospodarstvu Krndija Našice, zatim kao pomoćnik upravitelja Šumarije Našice od 1966. do 1968. godine, a kao upravitelj Šumarije Koška od 1968. do 1971. godine.
Upravitelj radne jedinice Cestogradnja Našice, radne organizacija Slavonska šuma Vinkovci postao je 1971. i vrlo uspješno je vodio do 1988., zatim je imenovan za upravitelja Šumarije Našice na kojoj dužnosti ostaje do 1990. godine.
Od 1. siječnja do 31. kolovoza 1991. godine obavljao je poslove upravitelja Uprave šuma Našice, a od 1. rujna 1991. do 18. veljače 1996. poslove direktora Javnog poduzeća Hrvatske šume p.o. Zagreb. Zatim je u Direkciji Zagreb obavljao poslove stručnog suradnika u Službi za internu kontrolu i reviziju (1996.-1998.), bio pomoćnik direktora za plan, razvoj, proizvodnju i komercijalu (1998.-2001.) te savjetnik Predsjednika Uprave od 5. kolovoza 2001. godine do 30. lipnja 2006. godine.
 Član je Predsjedništva Hrvatskog šumarskog društva Zagreb, član Nadzornog odbora Hrvatskog inženjerskog društva, Zagreb, član HED-a, Zagreb te Matice hrvatske, Ogranak Našice (od 1970. godine), član Nadzornog odbora, dopredsjednik HŠD-a (od 2003. – 2006.), dopredsjednik Pro Silva Hrvatska od 2003. (sekcija HŠD-a), predsjednik Nadzornog odbora HŠD-a od 2005., predsjednik Komisije za znanstveno-istraživački rad u HŠ d.o.o. (1998. – 2005.), voditelj Grupacije za biomasu i bioplin od 2005. – 2009., i od 2009. voditelj Grupacije za biomasu Zajednice obnovljivih izvora energije HGK-a, predsjednik HŠD-Sekcija HRVATSKE UDRUGE ZA BIOMASU. od 2005.

Član je Uredništva monografije: Šume u Hrvatskoj, 1992. na hrvatskom, sažetak na engleskom, 340 stranica; fotomonografije Silvae nostrae Croatiae, 1994. na engleskom i njemačkom jeziku, 327 stranica; koautor poglavlja Šume i šumarstvo Hrvatske; član Uredništva znanstvenih monografija: Hrast lužnjak u Hrvatskoj, Vinkovci-Zagreb 1996. na hrvatskom i engleskom jeziku, 560 stranica; Obična jela u Hrvatskoj, Zagreb 2001. na hrvatskom i engleskom jeziku, 896 stranica, Obična bukva u Hrvatskoj, 2003., na hrvatskom i engleskom jeziku, 856 stranica i koautor poglavlja Tržište bukovine u Hrvatskoj, Europi i svijetu; Ritske šume (2005.), a surađivao je i na izradi Imenika drveća i grmlja (autor Ž. Borzan) 2001. Koautor je znanstvenog članka Istraživanje o furnirskim trupcima kao najvrjednijem sortimentu hrasta lužnjaka u Spačvi, Zbornik radova 2003.
 Tijekom radnog vijeka, osim redovitih zadataka i poslova na radnim mjestima sudjelovao je na brojim domaćim i međunarodnim skupovima, okruglim stolovima i simpozijima (Austrija, Češka, Poljska, Njemačka, Slovačka, Rumunjska i Irska).

Primio je više nagrada, priznanja i odlikovanja, među kojima i RED HRVATSKOG TROLISTA (1995.) od predsjednika Republike Hrvatske Dr. Franje Tuđmana, te visoko bavarsko odličje BAVARSKI LAV (2007.) od bavarskog ministra poljoprivrede i šumarstva Josefa Müllera. Dana 17. listopada 2013. povodom 115.obljetnice Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu primio je POVELJU za osobit doprinos razvoju i promicanju šumarske struke u RH od dekana prof.dr.sc. Milana Oršanića. Godine 2014. primio je Nagradu Grada Našica za životno djelo.

1HRAST LUŽNJAK (Quercus robur L.) U HRVATSKOJ ; HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI - CENTAR ZA ZNANSTVENI RAD VINKOVCI, Vinkovci - Zagreb 1996. BIB
2Dundović, J., 1998: Forst und Holz: Hrvatska: Šumarski partner u jugoistočnoj Europi. Š.L. 1-2, s.79 PDF
3Dundović, J., 1998: Österreichische Forst Zeitung: Temeljno preustrojstvo austrijskih saveznih šuma. Š.L. 5-6, s.266 PDF
4Dundović, J., 1998: Komparativni podaci o poslovanju "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb u razdoblju od 1995. do 1997. godine. Š.L. 7-8, s.365 PDF
5Dundović, J., 2000: Analiza poslovanja “Hrvatskih Šuma”, p.o. Zagreb. Š.L. 1-2, s.72 PDF
6Dundović, J., 2000: Forstinfo (prilog tematskoj raspravi “Hrvatsko šumarstvo za 21. stoljeće”). Š.L. 7-8, s.471 PDF
7Dundović, J., Jursik, L., 2000: Informacija o organizaciji šumarstva u Republici Češkoj. Š.L. 11-12, s.723 PDF
8Dundović, J., Jakovac, H., 2000: Stručna ekskurzija “bjelogorica u Hrvatskoj”. Š.L. 11-12, s.725 PDF
9POSLOVNO IZVJEŠĆE 2000.; Hrvatske šume, Zagreb 2001. BIB
10Dundović, J., 2001: FORSTINFO - lipanj 12/2001. grederi i pokretni stroj za guljenje kore. Š.L. 7-8, s.462 PDF
11Dundović, J., Jakovac, H., 2001: 60. skupština Njemačkog šumarskog društva, Dresden 20 - 23. 9. 2001.. Š.L. 9-10, s.539 PDF
12Dundović, J., Figurić, M., 2001: Trgovina drva i norme za drvo. Š.L. 9-10, s.543 PDF
13Tikvić, I., Jakovac, H., Dundović, J., 2001: Stručna ekskurzija hrvatskih šumara u Austriju. Š.L. 9-10, s.553 PDF
14Dundović, J., 2001: Promjene s finim brušenjem, iz Osterreichische Forst Zeitung, 6/2001. (112. godište). Š.L. 11-12, s.649 PDF
15OBIČNA JELA (Abies alba Mili.) U HRVATSKOJ ; AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI; "HRVATSKE ŠUME", p. o. ZAGREB, ZAGREB 2001. BIB
16GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2001; Hrvatske šume, Zagreb 2002. BIB
17Hofer, M., Dundović, J., 2002: Interlaub 2001., 50. Međunarodno savjetovanje o bjelogoričnom drvu u Offenburgu - Njemačka. Š.L. 5-6, s.325 PDF
18Jakovac, H., Dundović, J., 2002: Tematska rasprava na 106. redovitoj Skupštini Hrvatskog šumarskog društva. Š.L. 7-8, s.409 PDF
19Starčević, T., Dundović, J., Knepr, J., 2002: Šumski ekosustav u okolnostima odvojenog gospodarenja šumom i lovištem. Š.L. 11-12, s.595 pdf
20Josip Dundović, Marijan Hofer, Hranislav Jakovac, 2003: Tržište bukovine u Hrvatskoj, Europi i u svijetu. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 747
21GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2002; Hrvatske šume, Zagreb 2003. BIB
22Dundović, J., Jakovac, H., 2003: 61. Skupština Njemačkoga šumarskog društva. Š.L. 9-10, s.526 PDF
23OBIČNA BUKVA (Fagus sylvatica L.) U HRVATSKOJ; AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI; HRVATSKE ŠUME d. o. o; GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, ZAGREB 2003. BIB
24Dundović, J., Jakovac, H., 2004: Cluster “Šuma – drvo”. Š.L. 1-2, s.78 PDF
25Jakovac, H., Dundović, J., 2004: 36. EFNS (Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje). Š.L. 1-2, s.93 PDF
26GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2003; Hrvatske šume, Zagreb 2004. BIB
27Dundović, J., 2004: 11. Savjetovanje C.A.R.M.E.N., Forum 2004. Š.L. 7-8, s.466 PDF
28Dundović, J., 2004: Referat: “Korištenje šumske biomase u Republici Hrvatskoj”. Š.L. 7-8, s.468 PDF
29Dundović, J., 2004: 3. Sastanak komercijalista srednjoeuropskih državnih poduzeća. Š.L. 7-8, s.472 PDF
30Dundović, J., 2004: 8. konferencija generalnih direktora srednjoeuropskih državnih šuma. Š.L. 11-12, s.707 PDF
31Dundović, J., Žagar, K., 2004: Posjet mađarskim šumarima i termoenerg. na biomasu. Š.L. 11-12, s.719 PDF
32GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2004; Hrvatske šume, Zagreb 2005. BIB
33Dundović, J., 2005: 1. Srednjoeuropska konferencija o biomasi. Š.L. 5-6, s.362 PDF
34Dundović, J., 2005: 12. C.A.R.M.E.N. forum 2005.. Š.L. 7-8, s.444 PDF
35Dundović, J., 2005: 13. C.A.R.M.E.N. simpozij. Š.L. 7-8, s.445 PDF
36POPLAVNE ŠUME U HRVATSKOJ; AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI; HRVATSKE ŠUME d.o.o; GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, ZAGREB 2005. BIB
37Dundović, J., 2005: IX. Konferenciji generalnih direktora srednjeeuropskih državnih šuma . Š.L. 9-10, s.528 PDF
38Dundović, J., H. Jakovac, 2005: Posjet poduzeću bavarske državne šume i sudjelovanje na 62. skupštini njemačkoga šumarskog društva. Š.L. 11-12, s.652 PDF
39Dundović, J., 2006: 3. Sajam obnovljivih izvora energije i Hrvatski dani u Bavarskoj (Straubing od 20. do 23. listopada 2005. god.) . Š.L. 1-2, s.70 PDF
40Dundović, Josip, 2006: 13. C.A.R.M.E.N. – Forum (Straubing, 2. do 4. travnja 2006. godine). Š.L. 5-6, s.275 PDF
41Dundović, Josip, Damir Delač, 2006: Trodnevna stručna ekskurzija u Austriju – Gradišće. Š.L. 9-10, s.467 PDF
42Dundović, J., D. Delač, 2006: 1. Hrvatski dani biomase. Š.L. 11-12, s.571 PDF
43Dundović, J., H. Jakovac, 2007: Godišnja sjednica Upravnog vijeća asocijacije Pro Silva Europa. Š.L. 5-6, s.300 PDF
44Dundović, J., 2007: II. Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem: Obnovljivi izvori energije u Republici Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.394 PDF
45Dundović, J., 2007: Europski dani biomase regija. Š.L. 7-8, s.397 PDF
46Dundović, J., 2007: Osnivanje, zadaci i aktivnosti sekcije HŠD-a Hrvatske udruge za biomasu . Š.L. 7-8, s.402 PDF
47Dundović, J., 2007: Srednjoeuropska konferencija za biomasu 2008.. Š.L. 11-12, s.604 PDF
48Dundović, Josip, 2008: 2. Srednjoeuropska konferencija o biomasi. Š.L. 1-2, s.97 PDF
499511, 2008: 40. EFNS (Oberwiesenthal, Njemačka, 2. do 8. ožujka 2008.) . Š.L. 3-4, s.202 PDF
50Dundović, Josip, 2008: Energija iz Šumske biomase potencijal i perspektive u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.283 PDF
51Dundović, J., 2008: Programa Dana šumske biomase . Š.L. 7-8, s.378 PDF
52Dundović, J., H. Jakovac, 2008: Stručni sastanak šumarskih društava Europe 2008.. Š.L. 9-10, s.476 PDF
53Dundović, Josip, 2008: 3. Hrvatski dani biomase 2008./10. Europski dani biomase regija 2008. “Obnovljivi izvori energije – biomasa: Električna i toplinska energija, bioplin i biogoriva”. Š.L. 11-12, s.577 PDF
54Jakovac, H., J. Dundović, 2009: 41. EFNS (Donovaly, Slovačka, 8. do 14. veljače 2009.). Š.L. 1-2, s.107 PDF
55Dundović,J., 2009: Ugovoro kooperaciji između gradova Našica i Güssinga. Š.L. 7-8, s.455 PDF
56Dundović,Josip, 2009: Međunarodna suradnja – 4. Hrvatski dani biomase i 11. Europski dani biomase regija 2009.. Š.L. 9-10, s.548 PDF
57Dundović, Josip, 2009: 5. Međunarodni sajam za obnovljive sirovine i sunčevu energiju “Biomasa 2009” i “Oživjeti drvo 09”. Š.L. 11-12, s.656 PDF
58Jakovac,H., J.Dundović, 2010: 42. EFNS, Ramsau (Austrija), 28. 2 – 6. 3. 2010.. Š.L. 3-4, s.188 PDF
59Dundović, Josip, 2010: Stručna ekskurzija šumara Karlovac u Austriju. Š.L. 7-8, s.434 PDF
60Dundović, H., J. Dundović, 2010: Bioenergija iz održivo gospodarenih šuma – ugljik neutralni izvori obnovljive energije. Š.L. 11-12, s.643 PDF
61Dundović, Josip, 2010: 5. Hrvatski dani biomase / 12. Europski dani biomase Regija 2010.. Š.L. 11-12, s.645 PDF
62Dundović,Josip, 2011: Srednjeeuropska konferencija o biomasi 2011. (26–29. 1. 2011. Graz, Austrija) i Gradečka deklaracija. Š.L. 3-4, s.173 PDF
63Jakovac,H., J.Dundović, 2011: 43. EFNS (6–12. 3. 2011. g., Östersund, Švedska). Š.L. 3-4, s.188 PDF
64Dundović, Josip, 2012: Stručna ekskurzija u Austriju od 23. 11.–25. 11. 2011.. Š.L. 1-2, s.89 PDF
65Hranislav Jakovac, Josip Dundović, 2012: 44. EFNS Todtnau, Schwarzwald (Njemačka) – 27.02. do 4.03.2012.. Š.L. 3-4, s.211 PDF
66Josip Dundović, 2012: Austrijski dani šumarstva – 2012.. Š.L. 5-6, s.312 PDF
67Josip Dundović, 2012: 7. Hrvatski dani biomase. Š.L. 9-10, s.519 PDF
68Josip Dundović, 2012: STRUČNA EKSKURZIJA ŠUMARA NOVA GRADIŠKA I SLAVONSKI BROD U AUSTRIJU. Š.L. 11-12, s.653 PDF
69Josip Dundović, 2013: 17. AUSTRIJSKI DANI BIOMASE. Š.L. 3-4, s.238 PDF
70Josip Dundović, 2013: 8. HRVATSKI DANI BIOMASE: Znanstveno-stručni skup "Obnovljiva toplina: ključ za energetski zaokret", Našice, 6. rujna 2013.. Š.L. 11-12, s.648 PDF
71Josip Dundović, 2014: 4. SREDNJEEUROPSKA KONFERENCIJA O BIOMASI 2014.. Š.L. 3-4, s.226 PDF
72Josip Dundović, 2014: 9. HRVATSKI DANI BIOMASE. Š.L. 11-12, s.617 PDF
73Josip Dundović, 2015: JUBILARNI 10. HRVATSKI DANI BIOMASE. Š.L. 11-12, s.599 PDF
74Josip Dundović, 2017: ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP „BIOENERGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA“, UPORABA BIOENERGIJE ŠTITI KLIMU I OKOLIŠ. Š.L. 1-2, s.88 PDF
75Josip DUNDOVIĆ, 2018: 12. HRVATSKI DANI BIOMASE: ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP “ZNAČAJ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U POTRAJNOJ OPSKRBI ENERGIJOM”. Š.L. 1-2, s.102 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 VUKELIĆ, Joso: Josip Dundović dipl. inž. šum, ŠL 7-8/1996, s.364 PDF
 ŽAGAR, Krešimir: Mr. sc. Josip Dundović (1941.-2022.), ŠL 7-8/2022, s.378 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM