HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10209
ime D., Luka
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10209)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1972.
diplomirao13. 12. 1973.

 Sin Nikole i Kate r. Šop. Hrvat. Osnovnu je školu završio u Bosanskoj Dubici, a Šumarsku tehničku školu u Ilidži, Sarajevo, 1964. g. Studij šumarstva upisao je na Šumarsko-gospodarskom odjelu Šumarskog fakulteta u Zagrebu 13.9.1967. g. nakon odsluženja vojne obveze.
 Diplomirao je 13.12.1973. g. Zbog sudjelovanja u studentskom pokretu "Hrvatsko proljeće 71. " nije mogao naći posao u struci, a posebno ne bliže rodnoj kuci i staroj majci, pa se u veljači 1973. g. zapošljava u DIP-u "Nehaj" Senj, OOUR Pilana Krasno u Krasnom Polju.
 Želeći raditi u šumarskoj struci, već u srpnju iste godine zapošljava se kao pripravnik u Š. G. Senj, OOUR Šumarija Jablanac, gdje obavlja poslove doznake stabala do 1.12.1973. g. kada prelazi na upražnjeno radno mjesto referenta uzgoja šuma u Šumariji Krasno.
 U Krasnom osniva obitelj i obavlja poslove referenta uzgoja, zaštite šuma i lovstva, uz istodobno obavljanje dužnosti upravitelja (1980.) i upravitelja Šumarije (1983-1985.) kada dolazi do reorganizacije šumarstva na funkcionalnoj osnovi. Neprestano je praćen kao nepovjerljiva osoba.
 Od 1985. do 1990. g. zaposlen je kao tehnički rukovoditelj OOUR-a Uzgoja i zaštite šuma Senj, obavljajući i poslove nepopunjenog radnog mjesta za gospodarenje šumama u radnim jedinicama Krasno i Jablanac.
 U srpnju 1986. g. preselio se u Senj.
 Od 1990. g. nakon sto je formirano J. P. "Hrvatske šume" raspoređen je na poslove stručnog suradnika za uzgajanje šuma, zaštitu šuma i lovstvo, ali pod posebnim uvjetima.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 IVANČEVIĆ, Vicko: Luka Dunđer (1943 – 2003), ŠL 11-12/2004, s.735 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM