HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10212
ime DURST, Milan pl.
zvanje
zanimanje     
šumarski stručnjak
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10212)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen8. 6. 1839.Pančevo /Srbija/
umro1. 1. 1898.Zagreb
dodatne listepredsjednici HŠD Potječe iz šumarske obitelji. Osnovnu je školu završio u Petrinji, a gimnaziju je kao privatist, tj. bez redovnog polaženja nastave, završio u Vinkovcima.
 Šumarstvo je završio na Carskoj i kraljevskoj šumarskoj akademiji u Mariabrunnu kod Beča 1860. g. kao krajiški stipendist.
 Nakon završenog školovanja počeo je raditi u Petrinji, nastavio u Otočcu, pa opet na području II., banske pukovnije. U operativi završio je kao upravitelj Šumarije u Jasenovcu 1871. g., ali je iste godine premješten u zapovjedništvo Vojne krajine u Zagreb.
 1.6.1874. imenovan je za upravitelja Krajiške šumarske uprave za državne šume, a 1877. imenovan je šumarskim ravnateljem i na toj dužnosti ostaje do umirovljenja 1894. g. Borio se protiv mađarizacije. Iako mu je otac bio češkoga porijekla, a majka Hrvatica, on se smatrao Hrvatom.
 "Dodajmo ukratko da je sredio odnose u Krajiškoj investicijskoj zakladi, da je iz te zaklade osigurao i sredstva za pošumljivanje krša i osnovao, 1878. g., Nadzorništvo za pošumljenje primorskog krasa u Senju, da je riješio spor Dalmatinaca i Ličana o pašarenju na Velebitu, priveo kraju dugogodišnji postupak segregacije šuma državne gospoštije u Fužinama i Vinodolu, itd. " (Piškorić, O.).
 Na Općem šumarskom kongresu u Beču 1890. izabran je za predsjednika Šumarsko - trgovačkog odsjeka.
 Bio je dugogodišnji predsjednik (11 godina) Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva.
 Odlikovan je vitezom reda željezne krune III. razreda i tako stekao plemstvo, sto je vise koristilo hrvatskom šumarstvu nego njemu.

 Kesterčanek, F. Ž.: Durst Milan, par lovorika na grob. ŠL 1898., s. 71-72, 170-172.
 Dom i svijet, Zagrebački tjednik, br. 22, 1891.
 Piškorić, O.: Milan Durst bio je 11 godina predsjednik H. -S. šumarskog društva. Šum. list 9-10, 1990., 416-417.
 Piškorić, O.: Durst, Milan, HBL 3, Zagreb 1993., s. 720-721.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver: † Milan Durst. — Imenovanje., ŠL 2/1898, s.71 PDF
 KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver: Par lovorika na svježi grob Milana Dursta. Sa slikom., ŠL 5/1898, s.169 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM