HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10215
ime MAČEŠIĆ, Božidar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10215)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1917.Johnstown /SAD/
apsolvirao1939.
diplomirao1940.
umro17. 1. 1993.Zagreb U najranijoj mladosti ostao je bez roditelja. Godine 1935. završio je gimnaziju u Karlovcu. Studirao je šumarstvo na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1938.-39., a diplomirao 1940.
 Nakon diplomiranja pa sve do umirovljenja 1980. godine radio je u struci po čitavoj Hrvatskoj i dijelu Bosne, obavljajući stručne i rukovodne poslove. Pretežito je radio u primarnoj preradi drveta i finalnoj drvnoj proizvodnji i bio priznat kao eminentni stručnjak i ekspert u zemlji i inozemstvu.
 Od 1958. do 1964. radi kao samostalni savjetnik u Republičkom sekretarijatu za industriju, a od 1965. do 1969. zaposlen je kao ekspert FAO u Tanzaniji u Africi.
 Do kraja aktivnoga djelovanja bio je predstavnik Poslovne zajednice drvne industrije i Expordrva na Filipinima i New Yorku, a posljednji posao bio mu je na značajnoj rukovodnoj funkciji u "Exportdrvu".

1Mačešić B., 1963: Drvarska industrija u 7-god. planu SRH. Š.L. 11-12, s.421 PDF
2Maćešić B., 1965: Mehanička prerada drva u SR Hrvatskoj u razdoblju 1945—1965. g.. Š.L. 11-12, s.489 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠN, s. 360, 595.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846-1976., s. 174, 262, 384, 388, 417.
 Živković, V.: In memoriam - Mačešić, Božidar, Božo, dipl. inž. šumarstva (1917-1993. ), ŠL 3-5/93., s. 220.
 Perić, N.: Svi rakovački maturanti. Impresšum, Karlovac 1995., s. 31, 202.
 *** HŠD 1848-1996., s. 271, 276, 277, 283.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ŽIVKOVIĆ, Vilim: BOŽIDAR MAĆEŠIĆ, dipl. inž. šum. (1917—1993.), ŠL 3-5/1993, s.220 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM