HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1022
ime J., Mile
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     


lokacija


član HŠD ogranak
Gospić

1980

iščlanjeni

ostali diplomirani inženjeri

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1974. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, Stručne službe UŠP Gospić, na poslovima zaštite na radu i protupožarne zaštite objekata.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM