HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10223
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski nadzornik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10223)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1925.
diplomirao25. 6. 1928.
djelovao Gornjeg Oštrca

 Šumarstvo je apsolvirao škol. g. 1924.-25, a diplomirao 25.6.1928. na Šumarskom odjelu Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta Sveuč. u Zagrebu.
 Zaposlio se 23.5.1929. godine. Kod Šumarije Petrovaradinske imovne općine Morović nalazio se 1933. kao šumarski pristav. Od 1933. do 1939. u službi je kod Brodske imovne općine kao upravitelj Šumarije u Mikanovcima i Pleternici. Prema dostupnim podacima, kao šumarski visi pristav nalazio se 1940. kod Ravnateljstva banovinskih šuma na Sušaku. Godine 1941. šumarski je nadzornik kod Odjela za šumarstvo Ministarstva šuma i ruda u Zagrebu, a zatim ravnatelj Ravnateljstva državnih šuma u Gospiću gdje se nalazio i 1943.
 Bio je član HŠD.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 6, 67, 106.
 *** ŠL 1935., s. 279, 533; 1940., s. 327; 1941., s. 327, 406; 1942., s. 220.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoist. Slavonije, Vinkovci-Slav. Brod 1974., s. 538, 543.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM