HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10232
ime M., Marijan
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, šumarski savjetnik
     


lokacija

apsolvirao1914.
djelovao Ravna Gora
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Šumarstvo je apsolvirao na četverogodišnjoj Šumarskoj akademiji u Zagrebu 1914.
 Šumarsku je službu započeo 13.12.1917., kao šumarski vježbenik, kod Đurđevačke imovne općine u Bjelovaru. Kao šumarski inženjerski pristav 1919. upravitelj je Šumarije Ravna Gora, Šumarskog ravnateljstva Zagreb.
 Nakon položenog državnog stručnog ispita 1920. imenovan je šumarskim inženjerom. Godine 1929. kao šumarski savjetnik još uvijek se nalazi na mjestu upravitelja Šumarije u Ravnoj Gori. U svojstvu savjetnika 1934. nalazi se kod Direkcije šuma, a 1943. kod Ravnateljstva šuma u Zagrebu.
 Bio je član ispitnog povjerenstva pri državnim stručnim ispitima (1940. ) i dugogodišnji član Jug. šum. udruženja, kasnije HŠD.

1Pišu A. Bogičević i Majnarić, absolv. šumarstva, 1914: Ekskurzija slušača kr. šum. akademije zagrebačke u slavonske šume.. Š.L. 10-11, s.438 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1917., s. 348; 1919., s. 55, 116; 1920., s. 163; 1929., s. 303; 1934., s 530; 1940., s 181, 268, 322; 1943., s. 23, 267.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 4, 39, 88.
 *** ŠN, s. 104.
 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 207, 229.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM