HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10233
ime MAJNARIĆ, Milivoj
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen7. 7. 1911.Lokve
apsolvirao1934.
diplomirao11. 1935.
karijera1936.Delnice
umro15. 2. 1978.Lokve

 Sin Ljudevita i Emilije r. Radošević. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio poštanski činovnik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Lokvama 1922., a gimnaziju na Sušaku, maturiravši na Državnoj realnoj gimnaziji 1930. g.
 U jesen 1930. upisao je Šumarstvo na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Za vrijeme studija bio je na praksi kao volonter kod Privremene državne uprave ekspropriranih šuma Delnice, pretežito kod Šumske uprave u Lokvama. Apsolvirao je škol. g. 1933.-34., a diplomirao na Šumarskom odjelu u studenome 1935. Državni Šumarski ispit položio je 1940.
 Provevši u vojsci (Bileća) samo tri mjeseca, prvo zaposlenje u državnoj službi dobiva kao honorarni tehnički dnevničar kod već spomenute Priv. državne uprave u Delnicama svibnja 1936., pretežno radeći na utvrđivanju drvnog fonda i na drugim taksacijskim poslovima. Nakon dvije godine (IX.-1938. ) premješten je za zamjenika Sefa ekspropriranih šuma u čavle kod Rijeke, gdje, uz ostale poslove, radi na izgradnji nove lugarnice na Platku (stara je izgorjela). Rješenjem Ministarstva šuma i rudnika 29.4.1939. premješten je u Direkciju šuma Sušak, gdje u okviru građevnog odjeljka, a kao Šumarski vježbenik, radi na trasiranju cesta Crna Rijeka - Plitvički Ljeskovac, Kameniti vrh - Rudopolje i Široka draga - Mošune. Od 16.5.1940. do 20.9.1944. upravitelj je Šumarije Fužine, pa Šum. referent NO Fužine (21.9.1944.-5.5.1945.) i upravitelj Šumarije Mrkopalj (15.8.1945.-10.4.1947.). Slijedi služba u novo ustanovljenom ŠG "Gorski kotar" Delnice na mjestu referenta za uzgoj i Čuvanje šuma.
 Od 16.2.1948. pa sve do 31.12.1954. zaposlen je u DIP-u Delnice, najprije kao sef Šumske manipulacije u Lokvama pa kao planer u pogonima Vrata, Mrkopalj i Lokve. Osnivanjem Šumarije Lokve, kao ustanove sa samostalnim financiranjem, 1.1.1955. imenovan je njenim prvim upraviteljem. Novom reorganizacijom Šumarstva, kad biva ukinuta Šumarija Lokve (30.6.1960.) i osnovano ŠG Delnice, 1.7.1960. prelazi u RZ Zajedničke službe na poslove referenta eksploatacije šuma. Do umirovljenja 1972. najviše je radio na kategorizaciji Šumskih sječina i godišnjim inventurama drvnih sortimenata.
 Za svoga službovanja u Lokvama dipl. ing. Milivoj Majnarić zaslužan je sto je Šumski predjel Golubinjak proglašen park-šumom, a spilja Lokvarka uređena i otvorena za javnost. Trasirao je i izgradio mnoge ceste i mostove na širem području Lokvarskog jezera, osnovao Šumski rasadnik u Homeru i podigao vrijedne kulture uz Križpotok. Savjestan u službi uživao je simpatije svojih kolega i mještana.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 8 (III. god. ).
 *** ŠL 1940., s. 322, 326; 1942., s. 334.
 *** ŠN, s. 358.
 Lončar, D.: In memoriam, Milivoj Majnarić, dipl. ing., Drvosječa 84, 1978., s. 24.
 Klepac, D.: Iz šumarske povijesti Gorskoga kotara, Zagreb 1997., s. 207.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM