HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10234
ime M., Vjeran
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10234)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1995.
diplomirao26. 9. 1996.

član HŠD ogranak
Zagreb

2008

Grad Zagreb

diplomirani inženjer šumarstva Sin Ivice, dipl. ing. strojarstva i majke, zanimanjem polj. tehničarke. Hrvatske je nacionalnosti i državljanstva. Srednju školu završio je 1991. godine.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 26.9.1996. s diplomskim radom pod naslovom "Štetnici češera obične jele (Abies alba Mili. ) na području Gorskog kotara", znanstvenog područja zaštita šuma.

1Majnarić, V., 1999: Četvrti hrvatski seminar perivojne kulture. Š.L. 11-12, s.608 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM