HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10235
ime MAJSTOROVIĆ, Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski nad savjetnik
     


lokacija

umro23. 5. 1930.Zagreb

 Rođen je u Lici. Podaci o školovanju nisu poznati. Prema dostupnim podacima, 22 godine radio je na području Otočke imovne općine i to pretežno u Šumariji Zavalje. Godine 1908. bio je šumarski pristav, 1910. imenovan je šumarom, zatim je kao kotarski šumar 1918. imenovan nadšumarom, a 1922. postavljen je za šumarnika.
 Umro je kao šumarski nadsavjetnik Otočke imovne općine 23.5.1930. u Zagrebu, u 52. godini života.
 Bio je član Hrv.-slavonskog šum. društva, kasnije Jugosl. šum. udruženja.

 *** ŠL 1910., s. 195; 1918., s. 138; 1922., s. 38.
 *** Izvještaj Jug. šumar, udruženja 1926/27., s. 29.
 *** Ivan Majstorović. In memoriam. §L 8, 1930., s. 391.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: † Ivan Majstorović., ŠL 9-10/1930, s.432 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM