HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10236
ime M., Marko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10236)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1983.
diplomirao11. 6. 1984.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1986

Stručne službe UŠPVK

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Luke i Ruže r. Martić. Hrvatske narodnosti i državljanstva, katolik. Osnovnu je školu polazio u Šiškovci - Cerna i završio ju je 1975., a srednju u CUO Vinkovci 1979. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 11.6.1984. godine.
 Nakon diplomiranja pripravnički staž obavio je u Šumariji Vinkovci od 1.8.1985. do 1.8.1986. g. U stalni radni odnos primljen je u Šumariji Cerna kao stručni suradnik na iskorišćivanju šuma i na tome mjestu ostaje do 1.2.1991. kad je premješten za revirnika u GJ "Banov dol". Od 1.2.1993. upravitelj je Šumarije Cerna i na tom se mjestu nalazio i 1997. godine.
 Član je DIT, odnosno HŠD.

 *** ŠL 1-2/95., s. 58.
 *** Poslovno izvješće "HŠ" za 1995., s. 59.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM